Vztahy | Prameny zdraví

Vztahy

Disciplína má svoje rizika

Když si vzpomenu na svoje dětská léta, uvědomuji si, že vždy, když se moje maminka rozhodla, že si zasloužím zvlášť důrazné …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Chceš být zdráv?

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich léhávalo množství nemocných, …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Pozor na myší ocásky

Dovedu vypěstovat různě zbarvené květiny a to v jakýchkoli barvách. " "Nepovídej!" "Ano, zalévám je zbarvenou vodou. Červená voda …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Mýty ve vzdělání

Každý rok nastupuje pár tisíc prvňáčků do školy s očima rozzářenýma očekáváním dobrodružství poznávání. Pravda, mnozí z nich byli …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Povoláni k milování

Milovat je dřina! V naší společnosti se o lásce zpívá, píše a mluví jako o krásném ideálu, po kterém všichni toužíme.

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Učení bez nucení

Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Nikdo nemusí děti nutit, aby se …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Osamělost mezi lidmi

"... a tak vám přejeme krásnou dobrou noc!" Často měla ve zvyku večer, vždycky když končil program, zapínat rádio, aby si mohla …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Vegetariánství

Vegetariánství není jen praktický problém. Je to i problém filosofický, starý jako lidská reflexe. Shrnuje v kostce celou složitou …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Učení a svoboda

Ani nezáživná látka neodrazuje, pokud mají žáci vliv na způsob učení"Děti nemohou dělat ve škole jen to, co je baví." Zdá se, že …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Muži a ženy vidí sexuální problémy různě

Podle britských výzkumníků mají muži tendenci přisuzovat sexuální dysfunkce tělesným problémům, zatímco ženy se domnívají, že je …

Rubrika: Sex | Typ článku: Studie
170 71 72 73 74 75 76 77