Vzrušení, mrazení - a stonání | Prameny zdraví

Vzrušení, mrazení - a stonání

Souboj mezi lunaparky o to, kdo bude mít nejrychlejší a nejstrmější horskou dráhu, může mít nezamýšlené zdravotní následky. Návštěvníci na nejnovějších horských drahách totiž zakoušejí přetížení, které je větší než přetížení, kterému jsou vystaveni astronauti na palubě vesmírného korábu – a v důsledku toho očekávají lékaři na ambulancích zvýšený výskyt úrazů hlavy, krku a zad

Vzrušení, mrazení - a stonání

Rubrika: Různé | Typ článku: Studie

I když riziko bývalo poměrně nízké, výzkum skutečně prokázal, že počet i závažnost zranění ze zábavných parků roste. Přetížení dosahované na horské dráze nyní dosahuje a dokonce i překračuje práh snesitelnosti pro běžnou populaci. Je proto důležité, musíte-li kvůli neurologickým příznakům vyhledat lékaře, sdělit mu, že jste jel na horské dráze.

American College of Emergency Physicians

Počet přečtení: 3 353 Datum: 1. 1. 1970