Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Vždycky bylo pro mne obtížné odhadnout, se kterými bulkami bych si měla dělat starosti. Z této jsem však měla rozhodně odlišný pocit. Myslíte, že každoroční mamografie by dokázala odhalit rakovinu dostatečně brzy a dát mi tak větší naději na vyléčení?

Mamografie dokáže nádor odhalit dříve než sebevyšetření. Studie ukázaly, že ženy starší padesáti let mají prospěch z pravidelných mamografických vyšetření; u žen, které se podrobují mamografii, bylo zaznamenáno snížení úmrtnosti až o jednu třetinu.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Rady lékaře

Některé otázky týkající se užitečnosti mamografie však ještě zůstávají nezodpovězeny. Jsou lidské životy tímto snímkováním skutečně prodlužovány, anebo jednoduše s pomocí mamografie zjišťujeme rakovinu dříve a díky této dřívější diagnóze se pouze zdá, že mnohé ženy přežívají déle? Pokud je rakovina zjištěna průměrně o jeden rok dříve a pokud tedy pacientky žijí od momentu určení diagnózy do smrti průměrně o jeden rok déle, nemělo toto vyšetření ve skutečnosti žádný prospěšný účinek.

Některé studie z nedávné doby se pokusily na tyto otázky týkající se žen sledovaných mamografií odpovědět. Zdá se, že ke skutečnému zlepšení dochází v krátkodobém a střednědobém přežití u žen starších padesáti let. K výhodě, o které svědčí tato data, se váže ještě jedna nezodpovězená otázka. Jsou prodloužené doby přežití, na které poukázaly počáteční studie detekce mamografií u žen starších padesáti let, známkou celkového vyléčení, anebo představují pouze odklad úmrtí na rakovinu prsu?

Vy se blížíte k čtyřicítce. Podle výsledků těchto studií by vám tedy mamografie nepřinesla žádný užitek. Důvod, proč tomu tak u žen mladších padesáti let je, zůstává neznámý. Jedna teorie vidí vysvětlení v tom, že rakovina u žen po přechodu se šíří pomaleji než u žen před přechodem. Některé starší ženy tak mohou mít rakovinu diagnostikovánu a odstraněnu dříve, než došlo k jejímu významnému rozšíření.

Všechna tato zjištění a závěry z nich učiněné jsou ještě předběžné. Můžeme ale očekávat, že dojde vlivem dalších studií k odlišnému přístupu k mamografickým vyšetřením.V současnosti doporučuje většina lékařů první mamografii asi ve čtyřiceti letech a každoroční vyšetření poté, co žena dosáhne padesátky. Některé ženy, u nichž je riziko zvýšené, by se měly zřejmě podrobovat tomuto vyšetření dříve a častěji. Je-li nádor objeven touto metodou, postup léčení se nijak neliší od případu, kdy je nádor, jako tomu bylo u vás, objeven tak, že si žena sama bulku nahmatá.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 1810
Datum: 14. 1. 2009