Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Vítězství nad rakovinou

Prevence nádorových onemocnění spočívá do značné míry v rukou každého z nás. Eliminací kancerogenních faktorů, posílením imunitního systému a praktikováním preventivních opatření můžeme riziko rakoviny velmi výrazně snížit.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Články

Všeobecná informovanost o možnostech předejití vzniku onkologického onemocnění a boje s rakovinným bujením je v naší zemi stále velmi malá. Přitom primární prevence a včasné diagnostikování choroby představují skutečně mocná opatření ve válce proti běžným nádorovým onemocněním.

Přestaň s kouřením

Tabákový dým obsahuje okolo čtyři tisíce prvků a chemických sloučenin. Řada z nich vykazuje velmil silné toxické účinky. Bylo prokázáno, že čtyřicítka z nich velmi úzce souvisí s rozvojem zhoubných nádorů. Týká se to především rakoviny plic, ale také rakoviny rtu, ústní dutiny, hrdla, hrtanu, jícnu, slinivky, močového měchýře, ledvin, jater, děložního čípku, tlustého střeva a kůže.

Nekonzumuj maso

Čím větší je spotřeba tmavého masa, tím vyšší riziko onemocnění leukémií, rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty a vaječníku. Maso může škodit z řady různých důvodů. V průmyslu se konzervuje dusičnany a dusitany, které se v žaludku mohou přeměnit na potencionálně rakovinotvorné chemické sloučeniny zvané nitrosaminy. Také konzervování masa a ryb solí zvyšuje u lidí, kteří je konzumují, riziko onemocnění rakovinou jícnu a žaludku. Zvláště nebezpečné je maso uzené. Obsahuje velká množství benzopyrenu – což je silně rakovinotvorná látka, která se nachází také v tabákovém dýmu.

Vyhýbej se cukru a nadbytku tuku

Výsledky některých výzkumů svědčí o tom, že nadměrné užívání cukru a sladkostí může napomáhat vzniku rakoviny tenkého střeva. Vědecké výzkumy prokázaly, že nadbytek tuku ve stravě s sebou nese riziko rakoviny prsu, prostaty, kůže, tlustého střeva, vaječníku a dělohy. Tyto výzkumy prováděné v mnoha zemích světa ukázaly, že čím vyšší je spotřeba tuku, tím větší je náchylnost k rakovinám souvisejícím s jídlem. Bylo pozorováno, že růst rakovinných onemocnění souvisí především s nadbytkem tuku živočišného původu.

Nepij kávu, černý čaj ani nápoje s obsahem kofeinu

Sloučeniny obsažené v kávě, jako metylglyoxal, pyrokatechin a další, působí rakovinotvorně. Mezi rakoviny, které souvisejí s pitím kávy, patří rakovina ledvin, prsu, tlustého střeva, slinivky, vaječníku a močového měchýře.

Je dobré nezapomínat, že v čokoládě se vyskytuje látka zvaná teobromin, která se podobá kofeinu a – jak ukázaly výzkumy – už příjem 20 mg této látky denně zvyšuje riziko onemocnění rakovinou prostaty.

Neužívej alkohol

Je prokázaná souvislost mezi užíváním alkoholu a rizikem rozvoje řady druhů rakoviny, zejména rakoviny ústní dutiny, hltanu, jícnu, jater, prsu a tlustého střeva. I když se tato souvislost týká hlavně osob, které alkoholické nápoje výrazně nadužívají, i mírné pití škodí. Příkladem je rakovina prsu – už tři sklenky týdně stačí na to, aby se výrazně zvýšilo riziko tohoto onemocnění.

Chraň pokožku přes nadbytkem UV záření

Nadměrné vystavení slunečnímu svitu zvyšuje riziko rakoviny kůže. Týká se to zejména těch, kteří se na sluníčku spálili. Na druhé straně se doporučuje slunečnímu záření se umírněně vystavovat – je to nezbytné pro dobrou funkci organismu.

Pokud to není nezbytně nutné, neužívej HRT

V klinických studiích se ukázalo, že hormonální restituční terapie (HRT) není tak nevinná, jak se zdá. Užívání estrogenu (bez progesteronu) po menopauze zvyšuje riziko rakoviny dělohy – a to o 800 procent! Vzhledem k tak velkému riziku lékaří často předepisují současně také progesteron. I tato léčba však s sebou nese zvýšené riziko rakoviny dělohy, které je o 30 % vyšší než u osob, které HRT neužívají. Pokud je tato terapie nevyhnutelná, je třeba být pod kontrolou onkologa.

Bojuj proti onkogenním virům a baktériím

Některé viry, jako např. HPV virus nebo herpes, souvisejí s rozvojem rakoviny děložního čípku. Podobně nás ohrožují některé baktérie, např. helicobacter pylori, který může hrát roli v rakovině žaludku.

Užívej zdravou vegetariánskou stravu

Vyvážená vegetariánská strava obsahuje množství látek, které působí výrazně ochranně. Dodává vitamíny a minerály, které působí antioxidačně, fytolátky, které chrání proti rakovinnému bujení, vlákninu, lehko stravitelné bílkoviny a rostlinné tuky.

Zvláštní pozornost si zasluhují fytolátky – relativně nedávno objevené sloučeniny, které se vyskytují v těle rostlin, z nichž řada působí protinádorově. Důležitá je také vláknina, která se vyskytuje pouze v rostlinném světě. Jejími hlavními zdroji jsou ovoce, zelenina, celá obilná zrna a luštěniny. Strava obsahující hodně vlákniny výrazně snižuje zejména riziko rakoviny tlustého střeva. Roli hraje také přiměřený přísun bílkovin. Nadbytek bílkovin v dětství, a to zvláště živočišných bílkovin, může mít vliv na rozvoj některých rakovinných onemocnění, zvláště leukémie. Rostliné bílkoviny – jako např. sójová bílkovina – naopak snižují riziko rakoviny. Podle výsledků řady studií působí sója preventivně proti rkaovině tlustého střeva, prostaty, žaludku, plic a prsu.

Stravuj se pravidelně, nepřejídej se, vynechej svačinky

Dalším důležitým faktorem v prevenci je pravidelnost ve stravování. Předpokládá se (podle výsledků řady sledování po celém světě), že příliš časté jezení může hrát významnou roli v rozvoji rakoviny tlustého střeva – riziko se zvyšuje až o 100 procent. Nejlepší je konzumovat dvě či tři jídla denně, v pravidelnou dobu – a mezi hlavními jídly už nic nejíst.

Udržuj si přiměřenou tělesnou hmotnost

Nadváha a obezita nahrávají rozvoji rakoviny tlustého střeva, prostaty, prsu, děložního čípku a vaječníků. Čím je nadváha vyšší, tím více se zvyšuje i riziko. Racionální strava, dostatek pohybu a kontrola stresu pomohou v normalizaci tělesné hmotnosti.

Buď fyzicky aktivní

Zdraví a optimální funkce imunitního systému do značné míry souvisí s dostatečným fyzickým zatížením. Lidé, kteří pravidelně cvičí a jsou fyzicky aktivní, mají výrazně nižší úmrtnost na rakovinu. Výzkumy na Harvardské univerzitě ukázaly, že lidé, kteří při pohybové aktivitě spálí 2000 kalorií, mají oproti těm, kteří spálí méně než 500 kalorií, o 35 % nižší riziko onemocnění rakovinou. Během fyzické aktivity bylo pozorováno značné zvýšení hladiny interferonu, zvýšené uvolňování interleukinu 1 a 2. Kromě toho vzrostla aktivita T-lymfocytů a tzv. NK-lymfocytů. To všechno svědčí o velmi prospěšném účinku pohybu. Kdo to myslí s prevencí rakoviny vážně, měl by pohyb zařadit do svého každodenního programu.

Buď dobré mysli

Výzkumy ukazují, že lidé, kteří se nedokáží vypořádávat s emocionálním napětím, mají výrazně vyšší riziko různých onemocnění, mezi nimi i rakovinou. Stres a s ním spojené emoce, jako jsou strach, hněv, smutek, nenávist, hořkost, zloba atd. způsobuje masivní vyplavování adrenalinu do krve. Pokud se takový stav opakuje anebo je stálý, organismus se časem vyčerpá a náchylnost k nemocem se zvyšuje.

Naopak v případě opačných emocí, jako radost, láska, vděčnost a víra, se v mozku vytvářejí hormony zvané endorfiny. Tyto tzv. „šťastné“ hormony působí pozitivně – posilují zdraví, zlepšují funkce imunitního systému, zvyšují práh bolesti a regenerují organismus.

Choď na preventivní prohlídky

Lékaři shodně tvrdí, že by mohli pomoci velkému množství osob – jen kdyby přišli do ordinace dříve. Ve společnosti stále ještě převládá přesvědčení, že rakovina je neléčitelnou chorobou. Tento názor je příliš pesimistický a nepravdivý. U řady onkologických onemocnění se při jejich včasném diagnostikování dá počítat s plným návratem zdraví.

Grazyna Kuczek, z časopisu Zdrowie z wyboru

Počet přečtení: 3251
Datum: 31. 1. 2016