Většině lidí, které znám, se daří celkem dobře, mnozí z nich už přitom nejsou nejmladší. Zdá se mi, že jsem jediný, kdo má aterosklerózu. Jaké jsou příznaky toho, že se cévy začínají ucpávat? | Prameny zdraví

Většině lidí, které znám, se daří celkem dobře, mnozí z nich už přitom nejsou nejmladší. Zdá se mi, že jsem jediný, kdo má aterosklerózu. Jaké jsou příznaky toho, že se cévy začínají ucpávat?

Na většinu komplikací, které provázejí aterosklerózu, se hledí jako na problémy orgánů, jejichž zásobování krví má být zajišťováno vážně nemocnou tepnou. Vzhledem k tomu, že chabým zdravím strádá celý oběhový systém, mívají lidé s pokročilou aterosklerózou řadu problémů, které je ve skutečnosti možné vysvětlit špatným stavem jejich cév.

Většině lidí, které znám, se daří celkem dobře, mnozí z nich už přitom nejsou nejmladší. Zdá se mi, že jsem jediný, kdo má aterosklerózu. Jaké jsou příznaky toho, že se cévy začínají ucpávat?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

K nejběžnějším problémům souvisejícím s aterosklerózou patří příznaky toho, že jsou zasaženy tepny zásobující krví srdce. Srdeční pacienti mohou mít vlivem částečné blokády, jež způsobuje nedostatečné zásobování srdce krví, bolesti na prsou, kterým se říká angina. Když tato tichá nemoc dosáhne stadia úplného ucpání koronární cévy, ta část srdce, která je tím zcela zbavena přísunu krve, odumírá. Této události, jejíž příznaky již nejsou přehlédnutelné, se říká infarkt myokardu. Je poměrně zajímavé, že k infarktu může dojít již u dospívajícího.

Jak lidé stárnou, tato příčina smrti a trvalého postižení se stává stále častější, až dosáhne doslova epidemického rozsahu. V USA dojde každý rok k více než milionu infarktů. Ročně dochází k téměř 700 000 úmrtím na koronární nemoc srdeční, což je více úmrtí, než způsobuje jakákoliv jiná nemoc, včetně všech druhů rakoviny. Muži jsou k onemocnění koronárních cév a k infarktu myokardu náchylnější než ženy. Po příchodu menopauzy však u žen ochranný účinek jejich pohlaví mizí.

K příhodám způsobeným ucpáním cévy dochází často velmi náhle a neočekávaně. Přibližně polovina obětí srdečního záchvatu tak umírá, aniž by tito lidé tušili, že byli ohroženi; neměli totiž žádné varovné příznaky. Úmrtnost na srdeční záchvat je velmi vysoká – polovina lidí se nedostane do nemocnice ve stavu živých.

Jak jste se až příliš bolestivě mohl přesvědčit, ateroskleróza se může rozvinout v jakékoliv cévě vašeho těla. Ucpané a poškozené cévy mozku mají za následek mozkovou mrtvici, vnitřní krvácení a dočasnou ztrátu mozkové funkce, které se říká přechodné ischemické ataky. Dokonce i senilita je u mnoha lidí způsobena poškozením tepen zásobujících mozek.

Snížený přívod krve do ledvin způsobený zúženými cévami má za následek zvyšování krevního tlaku a selhávání ledvinové funkce. Trpí-li nohy nedostatkem nepostradatelných živin, chůze se stává bolestivou, to se ostatně děje i vám. Nakonec může – vzhledem k nedostatečnému prokrvení – dojít k odumření chodidla i celé nohy, ke vzniku gangrény, což samozřejmě vyžaduje amputaci.

Nedoslýchavost je v naší zemi očekávaným projevem stárnutí. V mnoha částech světa si však lidé tuto důležitou funkci udrží až do smrti, ke které dochází v pokročilém věku. V těch společnostech, kde ke ztrátě sluchu nedochází, je běžný nízký výskyt aterosklerózy. Jak ateroskleróza v těle postupuje, cévy, které dodávají krev k naslouchacím přístrojkům, se ucpávají a nastupuje úplná hluchota. Velmi blízko naslouchacích orgánů se nacházejí orgány udržování rovnováhy. Špatný krevní oběh v těchto orgánech může způsobovat ztrátu rovnováhy a závratě.

Nedávná zjištění ukazují, že i mnohý případ impotence, ztráty sexuálních schopností u muže, je výsledkem aterosklerotického onemocnění cév, které zásobují krví penis a nervy umožňující při pohlavním vzrušení erekci. 34 procent mužů ve středním věku trpí impotencí. Zbývá ještě určit, kolik těchto případů je důsledkem onemocnění cév. Pro mnohého muže může znamenat hrozba tohoto onemocnění větší motivaci k lepší péči o vlastní zdraví než riziko mozkové mrtvice nebo infarktu.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 716 Datum: 13. 1. 2009