Triglyceridy souvisejí s mozkovou mrtvicí | Prameny zdraví

Triglyceridy souvisejí s mozkovou mrtvicí

V nové studii, která poprvé dala do souvislosti vysokou hladinu krevních tuků, zvaných triglyceridy, se zvýšeným rizikem mozkové mrtvice, sledoval dr. Tanne s kolegy z Sheba Medical Center v Tel Hashomer v Izraeli více než 11 000 pacientů (většina z nich byli muži), kteří trpěli koronárním srdečním onemocněním, ale nedošlo u nich před začátkem studie k mozkové mrtvici ani k přechodné mozkové příhodě (TIA).

Triglyceridy souvisejí s mozkovou mrtvicí

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Studie

Během šesti až osmi let sledování došlo u 487 pacientů k mozkové mrtvici nebo k přechodné mozkové příhodě. Tito pacienti měli v průměru vyšší hladinu triglyceridů a nižší hladinu HDL („hodného“) cholesterolu. Na základě těchto zjištění doporučují izraelští výzkumníci, aby byly napříště používány triglyceridy při vyhledávání osob ohrožených ischemickou mozkovou mrtvicí. Lidé mohou svoji hladinu triglyceridů snížit konzumováním nízkotučné stravy, pravidelným pohybovým režimem a shozením nadbytečných kilogramů.

Circulation 2001;104:2892-2897

Počet přečtení: 8 241 Datum: 1. 1. 1970