Tradiční model | Prameny zdraví

Tradiční model

Dějiny nás učí, že římské impérium se rozpadlo kvůli své vlastní špatné morálce. Úsilí císařů, jako byl Augustus, který zakázal rozvod a podporoval rodinu se třemi dětmi, selhalo; římská společnost byla skrznaskrz zkorumpovaná.

Tradiční model

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Triumfem křesťanství se stala záchrana rodiny prostřednictvím rodinných principů, které byly v naprostém protikladu vůči římským zvykům. Tyto principy daly v praxi vzniknout křesťanské rodině, která je dnes známá i jako tradiční model rodiny.

Hluboká originalita křesťanské rodiny však neleží ani tak v její struktuře - odpovědný muž, spolupracující žena, poslouchající děti - ale v jejím uznání, že láska je opravdovým darem od Boha a ten ji ochotně poskytne každému, kdo o ni požádá. Proto se křesťané modlí k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, jeho Syna a Spasitele, o dar Ducha svatého, Utěšitele, který vkládá Boží lásku do lidského srdce.

Poté, a pouze poté je srdce schopné milovat nejenom Boha, ale i druhé, a - zázrak nad zázraky - je schopné milovat i nepřítele, ať už nese tvář nevěrného či násilnického manželského partnera, vzpurného nebo chybujícího dítěte, netečného nebo neodpovědného rodiče, hlučného či pochybného souseda.

Taková láska zahání strach. Je plná shovívavosti a přikrývá chyby. Odpouští a věří ve smíření. Taková láska - božská láska v lidském srdci - zajišťuje vyrovnanost a štěstí křesťanské rodiny, ať už musí překonávat jakkoliv velký stres a utrpení, podobně jako všechny rodiny na této zemi po pádu člověka.

Z knihy Daniele Starenkyj „Touha ženy". Vydala SPZ a Maranatha.

Počet přečtení: 2 595 Datum: 22. 12. 2012