Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Život zakotvený v lásce…

Láska se řídí principy, na kterých stojí. Deset přikázání je často označováno jako Boží zákon. Hovoří se o něm ve Starém a Novém zákoně jako o souhrnu a projevu „lásky k Bohu a lásky k člověku“. Kristus řekl, že jestliže ho milujeme, budeme mít rádi i jeho principy, které nám jako Stvořitel dal pro šťastný život. Nezodpovědná láska – bez respektování pravidel – která se nezakládá na těchto principech, není skutečná láska.

Představte si ženu, jejíž manžel je alkoholik. Často ho může „chránit“ nebo dokonce podporovat už svými postoji. „Mohli by ho vyhodit z práce, kdybych ho nekryla...“ nebo „Mohl by mě opustit, kdybych ho odvedla k doktorovi, aby se nechal léčit.“ Důsledky správného rozhodnutí se zdají být těžké, a tak žena, která je závislá na partnerovi, mu často nevědomky pomáhá, aby i on ve své závislosti pokračoval. Nepředvídatelné následky, které přicházejí, jsou horší než to, co by se stalo, kdyby se nebála udělat „správnou věc“.

Pro ženu závislou na manželovi je nejdůležitější, aby si položila následující otázku: „Jaké je v mém případě správné rozhodnutí?“ Pokud nezná odpověď, není žádnou hanbou, nechá-li si poradit. Potom by měla rozhodnutí uskutečnit. Uvedu příklad: závislý partner musí podstoupit léčbu. To znamená, že ti, kterým na něm záleží, budou na něj současně působit, aby si přiznal svůj problém a mohl tak přijmout pomoc, kterou potřebuje k překonání závislosti. Při realizaci takového rozhodnutí je často nezbytná pomoc osoby, která má s problémem zkušenosti a je schopná pomoci závislému přiznat si svůj skutečný stav a vyhledat pomoc.

Není správné, když žena závislá na druhém (vlastně spoluzávislá žena) reaguje na základě pocitů a emocí. Ať už jsou jakkoli silné, mnohem více dosáhne tím, podřídí-li své pocity principům. Výsledkem bude život zakotvený v lásce, která se řídí principy, nikoliv život řízený pýchou, zaslepeností a strachem z osamělosti.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3947
Datum: 23. 5. 2010