Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Každý z nás má potřebu být milován

Každý člověk je závislý na společenském zázemí. Biblická kniha Genesis říká, že po stvoření Adama Bůh prohlásil: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Potom stvořil Evu, jeho ženu. Pro každého z nás je dobré uvědomit si tuto závislost na vztazích.

Byli jsme stvořeni jako společenské bytosti. Mít svoji „sociální síť “ je po zdravý život člověka klíčově důležité. Z tohoto důvodu je pro vězně nejhorším trestem izolace na samotce. V psychologii má však termín „vztahová závislost“ jiný význam. Používá se k označení nezdravé, extrémní závislosti na druhých. V kontextu prevence a léčby deprese budu termín „vztahová závislost“ používat v jeho psychologickém významu – jako chorobný sociální jev.

Lidé, kteří trpí závislostí, například alkoholici, jsou často označováni jako osoby se vztahovou závislostí. Toto spojení se používá k označení závislosti na vztahu, který se často rozvine na základě nenaplněného anebo nezdravého vztahu mezi rodičem a dítětem.

Každý z nás má potřebu milovat a být milován. Když se dětem nedostane dostatek lásky a péče od vlastních rodičů, trpí nedostatkem sebedůvěry a celý jejich život se vyznačuje hledáním lásky. V jejich nitru roste „hlad po lásce“. V knize Love is a choice (Láska je volba) Hemfelt, Minirth a Meier tvrdí, že vztahová závislost pramení z nedostatku lásky. Podmínkou pro příznivý vývoj je, aby se o děti starali a milovali je oba jejich citově stabilní rodiče.

V novější analýze se Natasha R. Lindleyová zaměřila na zkoumání podstaty osobnosti vztahově závislých lidí. Po prostudování mnoha odborných studií dospěla k závěru, že právě nízké sebehodnocení je příčinou chyb a těžkostí ve vzájemných vztazích. Není žádným překvapením, že lidé s chorobnou závislostí na vztazích mají depresi častěji než ostatní.

Mnoho psychologů se zaměřilo na vztahovou závislost jako na příčinu jakékoliv závislosti či nezdravých společenských vztahů. Předpokládají, že každý člověk s depresí má sklony vytvářet závislé vztahy. Terapeut vede klienta k tomu, aby si dořešil vztahy k lidem, kteří ho přivedli do jeho situace. Pravděpodobně to člověku se vztahovou závislostí umožní pohnout se dál a překonat smutný stav jeho nezdravých a neúspěšných společenských vztahů. Žel, že poradenství, které vede k hledání příčin problémů v minulosti, se v mnoha případech jeví jako neúčinné. Je to extrémní zjednodušení příčin deprese, které viní za depresi prostředí v dětství, výchovu či přístup rodičů, což často vede k nesprávnému psychologickému poradenství.

Faktem zůstává, že mnoho závislostí, zejména nezdravé společenské vztahy, pramení z chybného úsudku jednotlivce, nikoliv nevyhnutelně z nesprávného přístupu rodičů nebo jejich nepřístupnosti.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

 

Počet přečtení: 4519
Datum: 3. 7. 2009