Test na rakovinu | Prameny zdraví

Test na rakovinu

Slyšela jsem, že existuje test, který dokáže určit, zda bylo léčení rakoviny účinné či nikoliv, a jestli se rakovina nevrátila. Je to pravda? Mnoho lidí včetně většiny lékařů asi překvapí, že takový test skutečně existuje.

Test na rakovinu

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Články

Je znám pod zkratkou AMAS (Antimalignin Antibody in Serum) a byl vytvořen dr. Samuelem Bogochem a dr. Elenore Bogoch z Bostonu.

Bogochovi, kteří tehdy působili na fakultě lékařství Boston University School of Medicine, začali svůj výzkum na počátku sedmdesátých let, když jejich syn onemocněl mozkovým nádorem. Ve svém výzkumu objevil dr. Bogoch v séru protilátku, o které se původně domníval, že je specifická pro zhoubné mozkové nádory. Po dlouhém testování se však ukázalo, že tato látka není specifická pro mozek, ale pro rakovinu jako takovou!

Dr. Bogoch s manželkou přišli na to, že tělo vyrábí peptid buněčné membrány (fragment proteinu), který je vystaven imunitnímu systému, kdykoliv se nějaká buňka stane zhoubnou. Nazval tuto látku "maligninem". Další výzkum ukázal, že tělo vytváří proti maligninu protilátku, kterou nazval "antimaligninem". Roky testování ukázaly, že antimalignin je cytotoxický (zabíjí buňky) pouze vůči rakovinným buňkám, normální buňky nechává na pokoji. Vyskytuje se obecně při rakovině, nezávisle na jejím původu či druhu. Dr. Bogoch dále zjistil, že hladina této protilátky v těle byla přímo úměrná přežívání pacientů s rakovinou (tedy čím byla vyšší, tím byla šance na přežití větší).

Tyto studie vedly k vytvoření testu AMAS, který byl vyzkoušen na více než 8000 pacientech před tím, než bylo povoleno jeho užívání. V současné době byl tento test vyzkoušen již na skoro 100 tisíc pacientech z celého světa. Dr. Bogoch uvádí, že při rakovině, která se nenachází v posledním stadiu, je jeho přesnost 95%. I když se tento test často užívá jako screeningový test, který má určit, je-li přítomna rakovina, jeho větší užitečnost spočívá zřejmě při určování, zda léčení rakoviny bylo účinné, případně kdy a zda se rakovina znovu objevila. Dr. Bogoch mi po telefonu sdělil, že test bývá obvykle negativní v intervalu dvou týdnů až tří měsíců po jakékoli úspěšné léčbě: chirurgickém zákroku, ozařování, chemoterapii i jiném. Doporučuje, aby se test opakoval každé tří měsíce - za účelem zjištění, zda se rakovina nevrátila.

Užívání tohoto testu může být velmi užitečné pro klinické lékaře, kteří sledují pacienty s rakovinou, mohou se tímto způsobem vyhnout velmi nákladným diagnostickým technikám, jako je CT, magnetická rezonance MRI aj. Dr. Bogoch mi řekl, že test je tak citlivý, že dokázal odhalit carcinoma-in-situ (pouze mikroskopický nález rakovinných buněk, pouhým okem neviditelný).

Jedna nevýhoda: pokud je rakovina v pokročilém stadiu, výsledek testu bude negativní; imunitní systém je totiž přetížen a tělo není schopné produkovat antimalignin.

Jaká je cena tohoto testu? Náklady na toto testování jsou celkem rozumné - jedná se asi o 135 USD.

Calvin L. Thrash, Journal of Health and Healing

Počet přečtení: 4 240 Datum: 3. 8. 2007