Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Strava chudá na tuky a bílkoviny, to zní bezpečně a rozumně. Pomůže změna stravy při některých dalších typech artritidy?

Další vážnou nemocí připisovanou působení komplexů antigenů a protilátek je lupus erythematosus. Toto onemocnění postihuje většinou ženy. Artritida je jedním z hlavních projevů tohoto onemocnění, protože komplexy antigenů a protilátek se usazují v kloubních tkáních a způsobují tam zánět.
Rubrika: Artritida
|
Typ článku: Rady lékaře

Tyto komplexy se nacházejí i v kůži, plicích, mozku a ledvinách, kde působí podobné škody. Lupus je méně běžná u Číňanů žijících v Číně v porovnání s Číňany, kteří se přestěhovali na Havajské ostrovy a přešli na stravu, která je bohatá na potravinové antigeny, tuky, bílkoviny a kalorie.

Dostupná data nasvědčují tomu, že zdravější strava pacientům s touto nemocí výrazně pomůže. Jedna forma lupus, vyvolaná u pokusných zvířat, se značně a trvale zlepšila, když byla těmto zvířatům podávána potrava s nízkým obsahem tuku, bílkovin a kalorií. U srovnatelné skupiny pokusných zvířat, které byly naopak krmeny stravou s vysokým obsahem tuku, se snížil věk, kterého se tato zvířata dožívala.

Bílkoviny z hovězího masa a z mléčných výrobků mohou vytvářet potenciálně škodlivé komplexy antigenů a protilátek. Tyto komplexy byly nalezeny v krvi pacientů s lupus a existuje podezření, že u některých lidí tuto nemoc způsobují. Vyšší hladiny protilátek proti hovězím bílkovinám bývají nalézány u většiny pacientů, kteří trpí lupus. Tak se u nich – v kontrastu proti nižším hladinám u lidí, kteří lupus nemají – zvyšuje pravděpodobnost tvorby komplexů antigenů a protilátek. Některé další druhy potravin, včetně výhonků vojtěšky, se rovněž ocitly v podezření, že způsobily několik málo případů lupus. Osoba, která má lupus a která se pokouší své zdraví zlepšit, by nejprve měla vyzkoušet stravu, jež napomáhá zdraví, tedy bez cholesterolu, s nízkým obsahem tuku a samozřejmě bez produktů živočišného původu. Nezaznamená-li během jednoho měsíce jasné zlepšení, pak by měla zkusit eliminační dietu a pokusit se nalézt konkrétní potravinu, která může tuto nemoc zhoršovat.

V článcích publikovaných ve dvou renomovaných lékařských časopisech byla dvěma skupinami autorů otevřena otázka možného přínosu vhodné stravy pro pacienty s lupus. Tito odborníci doporučili terapii vhodnou výživou – stravou obsahující málo tuků a málo bílkovin pocházejících z masa. Jak jeden z těchto výzkumných týmů zformuloval: „…pokusit se o nízkotučnou stravu by mělo být snadné, zvláště když není nutné snižovat celkové množství kalorií. Při léčbě pacientů by zřejmě bylo dobré se touto cestou vydat…“ Pacient s lupus by měl pochopit, že není třeba ztrácet čas čekáním na profesionální zhodnocení studie, na to, až budou oceněny její klady či než informace prosákne lékařskou hierarchií až k praktickému lékaři – který se žel s největší pravděpodobností o léčení prostřednictvím výživy stejně nezajímá.

Ze svých klinických zkušeností mohu uvést, že lidé, kteří mají lupus, zaznamenávají po přechodu na nízkotučnou stravu bez produktů živočišného původu značné zlepšení. Můžeme jenom doufat, že brzy dojde k publikování dalších studií, které má pozorování podpoří.

Ankylózní spondylitis má řadu charakteristik podobných revmatoidní artritidě. Při tomto onemocnění je však artritida přítomna většinou v páteři a v kyčlích. Tato nemoc je mnohem méně běžná v zemích, kde lide jedí stravu založenou na škrobovinách, než v zemích, kde se jí strava s vysokým obsahem tuku. Protože je toto onemocnění dokonce i ve Spojených státech poměrně vzácné, nebylo hledání jeho příčin a jeho léčbě věnováno dosud příliš mnoho pozornosti.

Psoriasis, lupénka, je v první řadě kožní onemocnění. Mnozí však trpí i silnými bolestmi kloubů doprovázenými jejich následnou deformací. Nedávno byl u deseti pacientů, kteří měli psoriatickou artritidu, vyzkoušen půst. U osmi z nich došlo ke zlepšení. Po ukončení půstu jim byla podávána čistě vegetariánská strava s vysokým obsahem tuku (42 % celkového kalorického příjmu). Stav jejich kloubů se zhoršil. U některých pacientů se však i při této „olejnaté“ vegetariánské stravě nadále zlepšoval stav jejich kůže. Zlepšení artritidy a kožních problémů, které přinesl půst, lze zřejmě udržet při čistě vegetariánské stravě založené na škrobovinách s nízkým obsahem tuků. To jsem pozoroval také já.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 4822
Datum: 15. 1. 2009