Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Spiritualita

Vliv spirituality na zdraví

Vědci nemohou dokázat existenci Boha. Vědecké poznatky nicméně ukazují na to, že náboženská víra má hluboký vliv na duševní...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Studie

Válka v nebi

Představte si na okamžik, že se celé lidstvo - všichni, kdo kdy žili, i ti, kdo se teprve narodí - shromáždilo na jednom místě....Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Elíšovské postřižiny

Ve Starém zákoně je mnoho textů, které působí zvláště na první poslech temně až hororově. Dáme-li jim však při studiu...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Velký příběh Bible

Ve svém životě jsem potkal dost lidí, kteří mi řekli, že Bible je těžká na pochopení a že když ji začali číst, daleko se...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Češi nejsou ateisté

V poslední době jsem mnohokrát slyšel, že jsem obyvatelem ateistické země. Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit. Proč?Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Boží pomoc a naše vděčnost

Jako malý kluk jsem slyšel příběh o jednom mahárádžovi a jeho třech slavných zahradách. Každý je chtěl vidět, protože byly...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Bůh není majetkem členů církve

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Zamlžené vidění

Je to nemoc, která příchází s věkem. Týká se zamlžení očních čoček. Když jsou čočky neprůhledné, výsledkem je...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Strach z násilí

Největší golfista v dějinách sportu se posadil ke snídani. Netušíl, že bude jeho poslední. Předchozí noc spal Byron Nelson velmi...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Chléb z nebe

Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno:...Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|