Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Velký příběh Bible

Ve svém životě jsem potkal dost lidí, kteří mi řekli, že Bible je těžká na pochopení a že když ji začali číst, daleko se nedostali.
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články
Setkal jsem se také s křesťany, kteří používají Bibli, aby druhé přesvědčili o tom, že oni mají pravdu. Vybírají z této knihy jednotlivé texty a přitom netuší, že to, co je popsáno v Bibli, je jeden souvislý úžasný příběh, který má svůj úvod, ale také závěr. Tím závěrem není konec světa, jak někteří předpokládají, ale nový začátek.

Jako Češi patříme k národu, v jehož historii žili významní lidé, pro něž byla Bible naprosto zásadní knihou. Ať to byl Jan Hus, Jan Amos Komenský, nebo i Tomáš Garrigue Masaryk. O to smutnější je, že dnes většina z nás, Čechů, Bibli vlastně nezná.

A tak mi dovolte, abych se s vámi podělil o to, jak rozumím tomu, o čem tato kniha je. Bude to příběh o sedm dějstvích – a když alespoň některé vyprovokuje, aby se do této jedinečné knihy znovu začetli, bude to skvělé.

Prvním dějstvím je stvoření. Hned v úvodu se dozvíme zásadní informaci: „Na počátku stvořil Bůh“. Za prvé, naše Země má počátek, není zde věčně. Za druhé, byla stvořena, není produktem náhody a chaosu. A za třetí, ten, kdo ji vytvořil, je Bůh. A musíme říct, že se mu to povedlo. Bůh dal lidem zemi – a také svobodu, protože pouze svobodná bytost může opravdově milovat.

Jenže do této harmonie přišla vzpoura. A to je dějství druhé. Člověk byl podveden andělem, který se rozhodl být jako Bůh. Zlo přineslo velmi rychle trpké plody. Už první syn Adama a Evy, Kain, zavraždí svého bratra. A co znamená přítomnost zla, známe všichni až velmi dobře.

Stvořitel se ale rozhodl člověka zachránit. Povolal jeden národ, jenž mu byl ochoten naslouchat. Ten byl na tom snad nejhůře ze všech. Byli to otroci, nic neznamenali, neměli svoji zemi, neměli vůdce, neměli naději. Právě je Bůh povolal, aby skrze ně oslovil celý svět. A tak je povolán Izrael a Mojžíš vyvádí svůj lid z egyptského otroctví.

A to je třetí dějství. Jeden národ má být světlem celému světu. Všichni okolo si měli položit jednu zásadní otázku: „Jak to, že se tomuto národu tak daří? Cokoliv dělají, je skvělé.“ A odpověď? „Řídíme se radami Hospodina, jenž miluje všechny lidi. Přidejte se k nám.“ 

Jak to dopadlo? Izraelité většinou neposlouchají a světlem nejsou – až nakonec končí v babylónském zajetí. A tak přichází nový vysvoboditel, Ježíš Kristus, aby znovu ukázal na cestu k záchraně.

A to je čtvrté dějství. Ježíš vybírá dvanáct učedníků, protože i izraelský národ vzešel z dvanácti kmenů. Zakládá nové společenství, jež už nebude definováno národnostně, ale vztahově. Kdo jemu (Ježíšovi) důvěřuje, stává se součástí této celosvětové rodiny. Ježíš pokládá svůj život, aby se ti, kdo mu věří, stali svobodnými. Je ukřižován, ale třetího dne vstává z mrtvých. Své následovníky pak posílá do celého světa, aby udělali to, co etnický Izrael neudělal. „Vyřiďte všem: Bůh vás miluje. Nemusíte před ním utíkat. Chce vás zachránit, smiřte se s ním.“

A to je páté dějství. Povolání následovníků. Křesťané jdou do celého světa, jsou pronásledováni, zabíjeni. A když pronásledování skončí, tak sami křesťané pronásledují a zabíjejí pro víru. Ale ne všichni. Vždy tu jsou ti, kteří zůstanou Bohu věrní. Nesníží se k používání násilí, hromadění majetku, usilování o moc a životu v přepychu. Oni totiž vědí, že jejich zachránce se vrátí. On to přece slíbil! 

A to je šesté dějství. Ježíš Kristus se vrátí. Už ne jako dítě, ale jako Král. Vrátí se, aby zachránil každého, kdo miloval dobro a utíkal před zlem, vrátí se, aby ukončil vládu lži a smrti.

Posledním, sedmým dějstvím je nová země. Celý příběh Bible končí pohledem na obnovenou zemi, kde znovu budeme žít – a to jako skuteční lidé. Ne někde ve vesmíru na obláčku brnkat na harfy. Ta představa je falešná. Budeme zde na nové zemi, kde už nebude smrt ani žádné zlo. Ten, kdo stvořil celý vesmír, má totiž moc proměnit nás tak, aby nás už zlo nepřitahovalo. Budeme žít reálné životy naplněné poznáváním dosud nepoznaného.

A to je celý příběh. Sedm dějství, o kterých na stránkách Bible píše více jak čtyřicet autorů v průběhu 1600 let. Je překvapující, že tito lidé si neprotiřečí, ale naopak se doplňují. Ukazuje to na jeden zdroj inspirace, a tím je Bůh. Proto je Bible tak jedinečná kniha. Proto byla tak výjimečnou pro Komenského i Masaryka.

Člověk může mít krásnou Bibli ve své knihovně a vlastně ji nemusí znát. A přitom je tam popsána cesta k naší záchraně. Poznejme ji. Nachází se v ní úžasná naděje, kterou právě v dnešní době tolik potřebujeme. Přišel – a přijde – někdo, aby nás zachránil.

Žijeme v pátém dějství. Život každého z nás je součástí velkého příběhu Bible. Seznamme se s ním.

Jindřich Černohorský

Počet přečtení: 141
Datum: 14. 6. 2023