Spiritualita | Prameny zdraví

Spiritualita

Utišená žízeň

"Mami, mám hroznou žízeň. Chci pít." Susana Petrosyanová slyšela nářek své dcerky, ale nemohla jí nijak pomoci. Spolu sjejí …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Tomáš

Stalo se to asi před dvanácti lety. Stál jsem a pozoroval studenty přicházející do posluchárny na mou první přednášku z teologie …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Život v bazénu

Nedávno jsem vzal svoje dvě dcerky do velkého mořského akvária. Manželka někam odcestovala, a tak jsme se s Andreou a Jennou …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Mluví pravdu o člověku?

Vše plyne," povzdechl si filozof Hérakleitos z Efezu již před 2500 léty. Změna je základním jevem v dění světa. Jakkoli tento fakt …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Chceš být zdráv?

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich léhávalo množství nemocných, …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Velký hřích

Dnes se dostávám k části křesťanské morálky, která ji nejvíc odlišuje od morálky ostatní. Existuje jedna neřest, které není prost …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Víry a pověry

CO NENÍ VÍRA aneb NESPRÁVNÉ Jednoho dne se malý chlapec vracel autobusem z bohoslužby domů. Byl teplý letní den a okénka autobusu …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Chvála ženy statečné

Ženu statečnou kdo nalezne?Je daleko cennější než perly.Srdce jejího muže na ni spoléháa nepostrádá kořist.Prokazuje mu jen dobro …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Víra a poznání

Co je to víra? Je možné ještě na konci dvacátého století věřit? Není to nějaký pozůstatek z dob dávno minulých, méně osvícených? …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Přicházejí vánoce - čas dárků

V době vánočních svátků se často v myšlenkách vracíme do svého dětství. Vybavují se nám vzpomínky na slavnostní chvíle v rodinném …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články
114 15 16 17 18