Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Slyšel jsem, že existuje „dobrý“ a „špatný“ cholesterol. Je důležité, abych o tom něco věděl?

Znát druhy cholesterolu nalézající se ve vaší krvi je méně důležité než znát vaši celkovou hladinu cholesterolu. Cholesterol se v krvi nachází v komplexech, kterým se říká lipoproteiny. Tyto komplexy obsahují i bílkoviny a tuky.
Rubrika: Cholesterol
|
Typ článku: Rady lékaře

Relativní množství každé z těchto tří složek rozděluje komplexy na frakce, přičemž každá frakce obsahuje část celkového množství cholesterolu. Jednotlivé díly se liší svou kompaktností a hustotou. Tak rozeznáváme lipoproteinové frakce o velmi nízké, nízké, střední a vysoké hustotě. Každá lipoproteinová frakce představuje určité stadium metabolismu cholesterolu – od jeho vstupu do krve až po jeho výslednou degradaci v játrech.

Cholesterol o nízké hustotě, LDL cholesterol, se nachází v raném stadiu metabolismu cholesterolu, kdy vstupuje do tkání a působí tam škody. Odtud jeho označení „špatný“ cholesterol. Cholesterol o vysoké hustotě, HDL cholesterol, je znám jako „dobrý“ cholesterol, protože je konečným produktem metabolismu cholesterolu – představuje stadium, kdy je tato látka ze tkání odstraňována.

Lidé, kteří rychle a účinně přeměňují cholesterol o nízké hustotě na cholesterol o vysoké hustotě, tak napomáhají jeho odstraňování ze tkání. To se zobrazí v krevním testu, který měří množství každé lipoproteinové frakce. Účinnost metabolismu cholesterolu ovlivňuje několik faktorů. Obezita, kouření, cukrovka a používání antikoncepčních pilulek množství HDL cholesterolu snižují. Pohyb, alkohol a strava s vysokým obsahem vlákniny množství HDL cholesterolu zvyšují.

Hladina HDL cholesterolu poskytuje cennou informaci při předpovídání rizika výskytu komplikací aterosklerózy, jako jsou srdeční záchvaty, mozkové mrtvice, ucpávání cév v nohou a senilita. Tato korelace však platí pouze tehdy, když se porovnávají lidé, kteří jedí podobnou stravu, v tomto případě stravu s vysokým obsahem tuku a cholesterolu. Rozdíly v individuálních schopnostech metabolizovat velká množství cholesterolu se odrážejí v hladinách různých frakcí cholesterolu a rozsahu postižení aterosklerózou.

Když se porovnávají lidé, kteří jedí různé typy stravy, vztah mezi hladinou HDL cholesterolu a nižším rizikem komplikací z aterosklerózy již neplatí. Populace, které se živí stravou s nízkým obsahem cholesterolu, mají nízkou hladinu všech typů cholesterolu, včetně „špatného“ LDL cholesterolu i „dobrého“ HDL cholesterolu, a nízký výskyt aterosklerózy. Jak už jsem se zmínil, je to proto, že HDL cholesterol je konečným produktem metabolismu cholesterolu. Metabolizuje-li se méně cholesterolu, protože je méně cholesterolu konzumováno, pak se v krvi objeví i menší množství HDL cholesterolu. Jinými slovy, čím více cholesterolu stravou přijímáme, tím více HDL cholesterolu se objeví v naší krvi.

Chcete-li se srovnávat s populací, která trpí epidemií aterosklerózy, pak může mít určení hladiny HDL cholesterolu nějaký význam. Lepší by však pro vás bylo jíst stravu, která snižuje hladinu všech frakcí cholesterolu a je spojována s nejmenším rizikem komplikací doprovázejících onemocnění cév. Taková strava neobsahuje žádný cholesterol a má současně nízký obsah všech typů tuku.

Rozšířené používání testů na HDL cholesterol v běžné lékařské praxi mi dělá vážné starosti. Lidé, kteří mají vysokou hladinu cholesterolu, se mohou mylně domnívat, že je všechno v pořádku; vždyť jejich HDL cholesterol vykázal vysoké hodnoty. Může jim tak uniknout fakt, že i přes vysokou hladinu HDL cholesterolu žijí s nepřijatelně vysokým rizikem komplikací aterosklerózy. Vzhledem k tomuto falešnému uklidnění nezmění svou stravu ani svůj životní styl. Já sám u svých pacientů ani nežádám laboratoř o zjištění hodnot jednotlivých frakcí cholesterolu. Hodnota celkového cholesterolu je pro vaše i mé potřeby zcela dostatečnou informací k tomu, abychom mohli dospět k účinným rozhodnutím týkajícím se stravy a životního stylu.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 4084
Datum: 13. 1. 2009