Rakovina prsu a mužský princip | Prameny zdraví

Rakovina prsu a mužský princip

Žádná slova nedokáží přiměřeně popsat šok, zmatek a pocity ztráty a zrady, které doprovázejí diagnózu rakoviny prsu. I když lidé, kteří vás milují, se budou okolo vás shromažďovat a vyjadřovat vám svoji nepodmíněnou podporu, můžete se cítit strašně osamělá a ochromená strachem.

Rakovina prsu a mužský princip

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Články

Tento strach a zoufalství, které s tím přicházejí, mohou dočasně narušit vaši soudnost a dát vzniknout domněnce, že od této chvíle dále se všechno bude dít rychle anebo se musí dít rychle. Ve vašem spěchu nalézt znovu půdu pod nohama můžete skočit po takovém způsobu léčby, o kterém se budete domnívat, že vás zázračně vrátí do normálního života. Přečtěte si pečlivě tato slova: Nečiňte žádné ukvapené rozhodnutí o způsobu své léčby. Namísto toho si dopřejte dostatku času, aby se šok mohl strávit a vaše jasnozřivost a stabilita se mohly vrátit. Teprve poté se můžete správně rozhodovat.

První věcí, kterou je třeba pochopit, je, že tato diagnóza neznamená konec. Váš život bude pokračovat. Dokonce i když je diagnóza správná, máte čas. Pro mnoho žen dokonce platí, že mají hodně času. Běžně můžete počítat ještě s deseti až dvaceti lety života - některé ženy žijí ještě déle. Právě teď si možná připadáte, jako byste se propadala do prázdna, ale i když si to lze těžko představit, každodenní životní povinnosti a odpovědnosti a světské požadavky se znovu prosadí. Znovu naleznete stabilitu ve svém každodenním životě.

Nikdy už však nebudete tou úplně samou osobou - ani byste neměla být. Budete muset učinit klíčová rozhodnutí, včetně druhu léčby, který si vyberete a který odmítnete, rozhodnout se, jak se o sebe nejlépe postarat, rozmyslet si, jak budete trávit svůj čas a jak si nejlépe prodloužíte život.

V podstatě existují dva způsoby léčby, které musíte použít, chcete-li léčit rakovinu prsu. Prvním z nich je lékařský postup, který sestává z několika typů, včetně chirurgického zákroku, ozařování, chemoterapie a léčení léky. Budete se muset rozhodovat o každé podobě léčby, která vám bude dostupná.

Ten druhý způsob zahrnuje všechny způsoby, kterými můžete podpořit své celkové zdraví, imunitní systém a obranyschopnost proti rakovině. V této oblasti je tím nejmocnějším nástrojem, který je vám k dispozici, strava, kterou se denně živíte. Určité potraviny vám mohou pomoci k udržení zdraví a v boji proti rakovině. Nezáleží na tom, jestli sami sebe vnímáte jako jedlíka hamburgerů nebo se považujete za někoho, kdo jí docela zdravě, tím nejlepším nástrojem, který můžete použít ke zlepšení svého zdraví, je přijetí McDougallova programu (viz kniha McDougallův plán, kterou jsme právě vydali - pozn. redakce), což může mít pro vaše zdraví dramatický účinek, nezávisle na tom, jaký byl váš původní jídelníček. Jakmile přejdete na novou stravu, bude třeba doplnit ji i vhodnou sociální podporou. (Třetím nástrojem, o jehož použití můžete uvažovat, je napomáhání pozitivnímu vztahu mezi vaší duší a vaším tělem.)

Nalezení bulky

Ženy nalézají více než 90 procent bulek v prsu samy. Jen žádnou paniku! Naštěstí se ukáže, že pouhých 20 procent těchto podezřelých bulek skutečně je rakovinou. Bulka v prsu bude pravděpodobněji rakovinným nádorem, pokud bude tvrdá, nebolestná, bude mít nepravidelné okraje a bude fixována (tzn. připojena ke kůži nebo ke svalové tkáni pod ní). Měkké a hladké bulky, se kterými se dá snadno pohybovat, obvykle nejsou rakovinné. Nerakovinné bulky jsou rovněž bolestivé na dotyk.

Jediným způsobem, jak určit, zda se jedná o rakovinný nádor, je nechat si provést biopsii, což je procedura, během níž je odebrán malý vzorek tkáně bulky. Tento vzorek je poté prozkoumán pod mikroskopem, aby se zjistilo, zda je či není zhoubný. Biopsie prováděná jehlou, což je nejběžnější forma biopsie, která se provádí, nezanechává prakticky žádnou jizvu.

Bezpochyby budete hovořit s lékařem o tom, zda je či není vhodné použít ve vašem případě mamogram. Pamatujte si, že mamogram nedokáže diagnostikovat rakovinu, všechno, co dokáže, je identifikovat místa v prsu, kde je velká hustota tkáně, což poté musí lékař vyhodnotit. Pokud vám váš lékař navrhuje mamogram, zeptejte se ho, proč je tento test nezbytný, zejména proto, že stejně jeho výsledek nebude definitivní.

Pokud existuje velké podezření, že bulka je rakovinným nádorem, můžete předejít biopsií jehlou a rozhodnout se rovnou pro operační zákrok, během něhož je odstraněna celá bulka, která se poté stane předmětem zkoumání patologa, který určí, zda se jedná o rakovinu. Pokud se rozhodnete pro takový zákrok, požádejte chirurga, aby pečlivě vyňal celý nádor i s malým okrajem zdravé tkáně, který bude poté poslán patologovi. Pokud se v okrajích nádoru nebudou objevovat rakovinné buňky, může se jednat o veškerou léčbu, kterou budete potřebovat.

Nerozhodujte se ukvapeně

Pokud patolog určí, že bulka je opravdu rakovinným nádorem, neutíkejte se k žádným ukvapeným rozhodnutím. Co uděláte, o tom se nemusíte ve skutečnosti rozhodnout dnes, ani příští týden, dokonce ani příští měsíc. Teď hned byste měla udělat dvě věci: zaprvé, shromažďovat informace, a za druhé, tyto informace strávit a rozhodnout se, jakou cestou se chcete vydat. Máte dost času na obé. Rakovinný nádor, který je přítomen ve vašem prsu, rostl v průměru asi deset let, než byl odhalen. Jak by mohlo to, že si vezmete nějaký čas na shromáždění informací a rozvážení svých možností, být škodlivé?

Prvním střípkem informace, kterou byste měla získat, je vyjádření jiného lékaře ohledně bulky, na které byla provedena biopsie. Rozhodnutí patologa, založené na malém množství tkáně odebrané z vašeho prsu, změní jednou provždy váš život. Nemyslíte si, že toto rozhodnutí si zaslouží, aby je ověřil nějaký další odborník? Nechejte odebranou tkáň prozkoumat ještě jednou nezávislou laboratoří.

Pokud jak první, tak druhý výsledek potvrdí, že biopsie skutečně svědčí o rakovině, pak není ve většině případů potřeba žádných dalších testů, které by ukázaly, jaký je rozsah onemocnění. Běžné laboratorní testy, skenování kostí či jater ani rentgen hrudníku se již nedoporučují, protože míra, v jaké se dařilo naleznout metastázované buňky, byla velice nízká a jakékoliv abnormality, které se při těchto testech zjistily, byly, jak se později ukázalo, obvykle „falešně pozitivními" výsledky, které mylně diagnostikovaly rakovinu. Problém s falešně pozitivními výsledky je, že spouštějí další baterii zcela zbytečných testů, které jsou velmi drahé, invazivní a někdy i nebezpečné. Je možné provést testování na aktuálním nádoru, které ukáže, zda je či není estrogen pozitivní.

Co je to DCIS?

Protože se mamografie v dnešní době tak hojně používá, došlo i k prudkému nárůstu výskytu „rakoviny", které se říká duktální karcinom in situ (DCIS). Problémem je, že toho o tomto onemocnění mnoho nevíme. Buňky, které se při tomto onemocnění vyskytují, vypadají jako rakovinné buňky, ale ve většině případů se nešíří mimo mléčné kanálky v prsu a nedostávají se tedy do krevního řečiště, aby vytvářely metastázy jinde v těle. A smrt způsobují obvykle právě metastázy v játrech, kostech, mozku a dalších částech těla, nikoliv onemocnění, které se omezuje na prsní tkáň.

Jak rychle a jak často se vyvine DCIS do invazivní rakoviny zůstává záhadou. Nikdo dnes nedokáže s jistotou říct, zda tato nemoc pokročí do stadia, které představuje ohrožení na životě, anebo zda zůstane ve spícím stadiu a relativně neškodná. Můžeme jenom říct, že jsou poměrně dobré vyhlídky na to, že plně rozvinuté rakovinné bujení nepropukne. Medicína se však naneštěstí již dlouhou dobu vyrovnává se záhadami a pochybnostmi s jakýmsi mužským přístupem. Tváří v tvář neznámému přistupuje moderní lékařství k použití těžkotonážní techniky při nemoci, o které toho mnoho neví. A tak vtrhnou do moře nejistoty lékaři se svými skalpely, radiací a chemoterapií.

Tento postoj se nicméně v poslední době mění, když stále větší množství chirurgů odmítá operovat při DCIS a namísto toho volí jemnější přístup založený na vyčkávání. V roce 1983 byla v 71 procentech případů DCIS zvolena mastektomie. Při současném trendu směrem k takovým operačním zákrokům, které zachrání prs, se používá radikální operace pouze ve 44 procentech případů DCIS v USA; i přesto však jsou tisíce žen vystaveny zbytečným mastektomiím, kvůli odstranění malých „rakovin" prsu, které by vůbec nemusely metastázovat a ohrozit je tak na životě.

Poslední výzkum ukázal, že při DCIS stačí odebrání postižené tkáně s jasnými okraji a že ozařování nepřináší žádný prospěch. Studie na 694 ženách ukázala úmrtnost 1 procento při mastektomii, 3 procenta při odstranění nádoru plus ozařování a 1 procento při pouhém odstranění nádoru.

McDougallovo doporučení

Pokud byla u vás diagnostikován duktální karcinom in situ, jediný operační zákrok, který byste měla podstoupit, je biopsie za účelem odstranění postižené tkáně. Agresivní operační zákrok (mastektomie), ozařování ani chemoterapie nejsou nutné. Současně byste měla přejít na program, který doporučuji (viz kniha McDougallův plán), což bude mít za následek zvýšení obranyschopnosti vašeho těla proti rakovině, takže bude schopno se s onemocněním vypořádat.

Z knihy dr. Johna McDougalla „The McDougall Program for Women". K vydání připravuje Společnost Prameny zdraví.

Počet přečtení: 3 312 Datum: 20. 12. 2012