Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Radíte, abych při rakovině prsu nedělala téměř nic – že se mi bude lépe dařit bez chirurgických zákroků, ozařování a chemoterapie. Ale já chci žít, a to co nejdéle.

Nezapomeňte, že je to váš lékař, kdo musí prokázat, že takovéto rizikové léčebné postupy budou pro vás prospěšné.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Rady lékaře

Vezmeme-li v úvahu závěry, ke kterým došlo současné vědecké poznání, měli bychom ponechat extenzivní chirurgické zákroky, ozařování a chemoterapii pro ženy, u kterých dojde k opětovnému výskytu nádorů, namísto toho, abychom vystavovali všechny ženy s rakovinou prsu zmrzačení, rizikům a komplikacím spojeným s těmito terapiemi. Každý z těchto postupů, včetně krevních transfuzí a nemocniční stravy obsahující velké množství tuku, poškozuje imunitu (což bylo buď přesvědčivě prokázáno, anebo přinejmenším o tom existuje silné podezření). Mohou tedy poskytovat rakovině dodatečnou výhodu.

Zde je přehled toho, co se může pacientce s rakovinou přihodit v průběhu její hospitalizace (a co může nepříznivě působit na její zotavování z rakoviny).

Faktory, které poškozují imunitní systém (a zřejmě tím negativně ovlivňují přežití snižováním schopnosti těla bránit se rakovině): rozsáhlý chirurgický zákrok, krevní transfuze, ozařování, chemoterapie, ozařování lymfatických uzlin, odebrání lymfatických uzlin, podávání stravy s vysokým obsahem tuku.

Proč přidávat k jednomu poškození další? Vzhledem k faktům, získaným za posledních devadesát let vědeckého zkoumání léčby rakoviny prsu, se musí každý lékař a každá pacientka s rakovinou ptát, jaký prospěch lze ve skutečnosti získat použitím chirurgických zákroků, ozařováním či chemoterapií.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 3360
Datum: 14. 1. 2009