Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Proč četnost infekčních nemocí výrazně poklesla hlavně v hospodářsky vyspělých zemích?

Většina opatření snižujících nebezpečí kontaktu s infekčními mikroorganismy vyžaduje velké finanční prostředky. Například chatrče chudiny ztlučené a splácané doslova ze všech materiálů, které jsou k dispozici, dávají nežádoucím živočichům přenášejícím choroby mnoho možností, aby přišly do kontaktu s člověkem. Tuto možnost jim ale značně omezují moderní budovy vybudované z cihel, betonu, kovu a skla.
|
Typ článku: Rady lékaře

Základní opatření pro znesnadnění šíření infekčních nemocí představuje moderní vodárenská soustava, zajištění čistoty zdrojů pitné vody, zajištění její nezávadnosti a průběžná kontrola. Právě znečištěná pitná voda je jedním z podstatných zdrojů infekce v zaostalých státech světa nebo třeba tam, kde řádila válka. Odstraňování lidských exkrementů, vybudování kanalizace, zajišťování sběru odpadů, to jsou další základní opatření proti infekčním nemocem.

Vhodné způsoby skladování potravin brání tomu, aby se v potravě rozmnožovaly infekční mikroorganismy. Na vrcholu zde opět stojí ledničky a mrazničky, v nichž se infekčním mikroorganismům příliš nedaří. Základním opatřením v kuchyni a u jídelního stolu je ovšem čistota.

A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Veškerá opatření na ochranu proti infekčním nemocem mohla vzniknout jen dík tomu, že lidský duch rozpoznal, jakým způsobem tyto nemoci vznikají. Určil, že jejich příčinou jsou mikroorganismy lidským okem neviditelné. Tím byla otevřena cesta k tomu, abychom se těmto mikroorganismům a jím způsobeným infekčním nemocem mohli bránit.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 2459
Datum: 17. 6. 2010