Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaký je celkový možný přínos pěti nejúčinnějších opatření pro zlepšení zdraví?

Zdravotní stav se velmi výrazně zlepšuje se snižováním spotřeby živočišných potravin. Takto odstranit naprostou většinu, přes devadesát procent infarktů myokardu. Při snížení spotřeby živočišných bílkovin klesá výskyt aterosklerotického postižení srdce.
|
Typ článku: Poradna výživy

Podobně lze demonstrovat, jak úmrtnost na kardiovaskulární choroby klesá souběžně s klesající spotřebou saturovaných tuků, s klesající spotřebou cholesterolu. Živočišné potraviny - živočišné bílkoviny, živočišné tuky, saturované tuky, cholesterol; tento komplex látek je nejvýznamnější skupinou škodlivých složek naší stravy. Nesčetné soubory údajů ukazují, že čím vyšší je spotřeba těchto látek, tím vyšší je úmrtnost na nemoci srdce a cév, na rakovinu a na další choroby.

Obdobně lze ukázat, jak polynesaturované tuky přispívají k rakovině. Jak kuchyňská sůl (sodík a chlór) přispívá k vysokému krevnímu tlaku a následně k nemocem srdce a cév.

Celkový možný prospěch pěti nejúčinnějších zdravotních opatření je ovšem menší, než by se nám zdálo, pokud bychom jen mechanicky sečetli snížení úmrtnosti dosažitelné všemi výše zmíněnými opatřeními. Pokud totiž někdo zemře v pětatřiceti letech na infarkt myokardu (a i to se dneska stává), tak příčinou může být, že si současně poškozoval zdraví jak vysokou spotřebou masa a dalších živočišných potravin, tak vysokou spotřebou soli a kouřením cigaret. K prodloužení života alespoň o několik let by mu stačilo, kdyby v minulosti se aspoň jednoho špatného návyku vyvaroval.

Na důsledky nezdravé výživy u nás umírá přes polovinu všech obyvatel. Není zatím k dispozici dost podkladů k provedení přesných propočtů, jaký by byl celkový zdravotní efekt, pokud bychom současně uskutečnili všech těchto pět hlavních zdravotně prospěšných změn naší životosprávy. Lze ale přibližně odhadnout, že kdybychom odstranili z naší stravy jen tyto právě vyjmenované škodlivé složky stravy a kdyby všichni obyvatelé požívali optimální doplněk výživy, pak bychom odstranili přes 95% všech úmrtí způsobených nesprávnou výživou, čili odstranili bychom více než polovinu všech úmrtí.

K této změně úmrtnosti by ovšem nedošlo okamžitě, jedná se o dlouhodobý proces, který by sice ve značné míře proběhl již během prvního roku (již v té době by výrazně klesla například úmrtnost na infarkt myokardu), postupné zlepšování zdravotního stavu by však probíhalo po mnoho let.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 2456
Datum: 12. 8. 2009