Prevence rakoviny | Prameny zdraví

Prevence rakoviny

Jedna z devíti žen bude postižena v průběhu svého života rakovinou prsu, taková je předpověď American Cancer Society na léta 1990-2000.

Prevence rakoviny

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Články

Profylaxe (neboli prevence) zahrnuje řadu lékařských opatření, které mají chránit před výskytem, zhoršením a/nebo postupem některých nemocí.

Primární prevence zabraňuje vzniku nemoci, sekundární prevence minimalizuje účinky nemoci, když už propukla, a terciární prevence se pokouší pomoci osobě oslabené nemocí nalézt takový životní styl, který bude slučitelný s jejím stavem.

Protože "prevence" je definována tak zeširoka, bylo pod její hlavičku zahrnováno v minulých letech všechno, od odstranění vaječníků jako prevence rakoviny vaječníků, hysterektomie při rakovině dělohy a rakovině děložního čípku, odstranění vejcovodu při infekci v pánevní oblasti po mastektomie při rakovině prsu.

Déle než století je normální praxí bez okolků odstraňovat zdravou či nemocnou dělohu, protože se učí, že tento orgán není fyziologicky nutný, nechce-li již mít žena žádné další děti. Poněkud později bylo zformulováno, že by bylo jednoduché a zároveň moudré odstraňovat vejcovody, které se stejně staly zbytečnými, a později i vaječníky, protože hormony, které vytvářejí, lze snadno nahradit levnými pilulkami. V roce 1975 jeden vynikající americký profesor "zabránil" rakovině prsu u mladé dívky ve věku 16 let tím, že odřízl oba její prsy a nahradil je silikonovými implantáty - z toho důvodu, že všechny ženské příbuzné této dívky měly rakovinu prsu. Myšlenka, že by jednoho dne mohla tato dívka chtít kojit své děti mu zřejmě vůbec nepřišla na mysl. Pro případ, že si myslíte, že se jednalo o ojedinělý případ: 9. ledna roku 1992 zveřejnil Wall Street Journal dlouhý článek o dvou ženách, které požádaly (a také se jim jí dostalo) o dvojitou mastektomii, protože měly tak velký strach z myšlenky na rakovinu prsu!

I když ženy obecně nemívají potřebu nahrazovat dělohu, vejcovody nebo vaječníky, se kterými se někdy tak lehkovážně loučí, vždy trvají na tom, aby byla z plastiku zrekonstruována jejich ňadra, kulturní symbol jejich ženskosti. Dnešní žena se však musí vyrovnávat s vážným rozhodováním, protože některé prsní implantáty byly zakázány, a to jak v USA, tak v Kanadě, protože existuje silné podezření, že způsobují rakovinu.

Budou konečně ženy, po dvou stech letech, souhlasit se skutečnou preventivní medicínou? Je jasné, že sekundární a terciární prevence již nemohou dále postoupit. Chirurgické zákroky, implantáty a hormony mají účinky, které jsou právě tak zlověstné jako problémy, které mají eliminovat, ne-li ještě horší. Jsou-li ženy zbavovány orgánů, které z nich činí ženy, jak dlouho si dokáží uchovat iluzi, že ženami zůstávají? A problém je komplexní, protože ženy současně otrocky následují módní výnosy, které odmítají dlouhé vlasy a šustivé šaty.

Francouzští lékaři, konsternováni na konci 18. a na začátku 19. století zoufalým stavem aristokratických žen, které navštěvovali, měli tu odvahu, že navrhli program primární prevence, který by se dal shrnout do pár jednoduchých slov: ženy měly rezignovat na svůj životní styl plný vynikajícího jídla, milostných rozkoší a sterilních potěšení.

Moderní medicína je sofistikovanější, dokumentovanější, vědečtější. Máme mezinárodní a epidemiologické studie, studie na skupinách lidí, na přistěhovalcích i na zvířatech a veškeré publikované výsledky z těchto studií. Medicína mluví autoritativně o relativních, signifikantních nebo zvýšených rizikových faktorech, poměrných šancích, silných nebo slabých souvislostech, či vztahu mezi dávkou a účinkem. Po padesáti letech horlivého výzkumu se vědci dnes již nebojí prohlásit, že existují dvě hlavní skupiny příčin ženské rakoviny: příčiny, které souvisejí s výživou, a příčiny, které souvisejí s životním stylem.

To je výborná zpráva! Vzhledem k tomu, že odhodlání je všechno, co ženy potřebují, aby tyto příčiny změnily, existuje dobrá šance, že množství rakoviny vaječníků, rakoviny děložního čípku, dělohy i prsu, kterému je dnešní populace žen žijících na Západě vystavena, může být zredukováno a že příští generace proti nim mohou být chráněny.

Daniele Starenkyj: Menopause: A New Approach

Počet přečtení: 2 504 Datum: 15. 6. 2006