Považujete biopotraviny za zdravější než konvenční potraviny (popř. proč?) | Prameny zdraví

Považujete biopotraviny za zdravější než konvenční potraviny (popř. proč?)

Biopotraviny nejsou ničím jiným než přirozeně pěstovanými produkty. My jsme již zapomněli na to, že prakticky až do konce druhé světové války se většina plodin pěstovala tradičním způsobem, tzn. že farmáři hnojili chlévskou mrvou a střídali plodiny na polích, aby udrželi úrodnost a dobrý stav půdy. To byl postup, který se užíval po celá tisíciletí.

Považujete biopotraviny za zdravější než konvenční potraviny (popř. proč?)

Rubrika: Vegetariánství | Typ článku: Poradna výživy

Teprve po válce se začala intenzivně využívat umělá hnojiva založená na směsích dusíku, fosforu a draslíku (NPK). I když takové metody přinesly vyšší výnosy, přinesly současně větší náchylnost plodin k onemocněním a tím vyvolaly příliv dalších chemikálií, které mají těmto nemocem zabránit – užívání pesticidů, herbicidů, fungicidů se stalo v zemědělství každodenní realitou.

Rostliny pěstované na umělých hnojivech jsou ochuzeny o základní minerály a další prvky nutné pro hromadění přírodních sloučenin v kořenech a listech, které pak odrážejí útoky hmyzu, plevele i zvířat. Není divu, že v konečném důsledku požívání takto pěstovaných plodin ohrožuje lidské zdraví. A není divu, že informovaný spotřebitel se raději vrací k původním, přirozenými postupy pěstovaným produktům – dnešním biopotravinám. Tím spíše, že rozdíl oproti běžným, konvenčním potravinám není jenom v kvalitě a zdravotní nezávadnosti, ale je velmi patrný také v chuti.

Robert Žižka, šéfredaktor časopisu Prameny zdraví

Počet přečtení: 2 562 Datum: 22. 5. 2010