Pár čísel z ovzduší | Prameny zdraví

Pár čísel z ovzduší

Od průmyslové revoluce se zvýšila koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší o 32 %, přičemž koncentrace metanu se zdvojnásobila. Emise CO2 vyprodukovaného lidskou činností mohou podle vědců z 60 % za zvýšený skleníkový efekt.

Pár čísel z ovzduší

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Aby se globální oteplování omezilo, bude nutné snížit emise oxidu uhličitého na polovinu. Současný cíl stanovený Kjótskou úmluvou je pokles o pouhých 5 % (vzhledem k roku 1990).

Od Summitu Země v Riu v roce 1992 sice poklesly průmyslové emise oxidu uhličitého, ale emise z dopravy vzrostly o 75 %. Ve velkých evropských městech způsobí znečištění vzduchu silniční dopravou více než 80 tisíc úmrtí ročně.

Během dvacátého století se zvýšila průměrná teplota na Zemi o 0,6 °C. Předpokládá se, že toto číslo by se mohlo během 21. století zvýšit na 1,4 °C až 5,8 °C (a v polárních oblastech téměř na 10°C). Nárůst průměrné teploty na světě měl jen do roku 2005 způsobit zánik až 25 % živočišných druhů.

Vody a oceány

Oceány jsou kolébkou života a pokrývají 70 % povrchu planety. Oceány jsou základním zdrojem obživy pro 3,5 miliardy lidí (polovina světové populace). Za dvacet let tento počet dosáhne 7 miliard lidí.

Kolem 5 % znečištění oceánů způsobují ropné skvrny, kolem 25 % úniky z tankerů a více než 70 % představuje lidská činnost n asouši, tedy odpad z potoků, řek a ústí. Znečištěná voda je každým rokem příčinou 5 miliónů úmrtí. To je více než 3 milióny úmrtí způsobených ročně AIDS.

Za posledních dvacet let zmizelo 25 % korálových útesů - asi dalších 55 % je v ohrožení.

Od roku 1990 do roku 2100 by mohla stoupnout hladina moří v průměru o 50 cm. To by zasáhlo životy pětiny světové populace.

V severní Americe a v Západní Evropě významně ubylo kyselých dešťů. To však naneštěstí neplatí pro východní Evropu, země bývalého Sovětského svazu, Čínu ani Japonsko.

S použitím informací ze serveru www.greenpeace.org

Počet přečtení: 2 088 Datum: 28. 8. 2014