Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Omezte tuky

Mnozí starší lidé - a pěkná řádka těch, kteří ještě tak staří nejsou - zakoušejí silné bolesti v kloubech. Jejich prsty mohou být pokroucené a nateklé a bez pomoci velkých dávek protizánětlivých léků, jako je např. aspirin, nemusejí být dokonce ani schopni zapnout si knoflík u kabátu. Nakonec se cítí zmrzačení a k ničemu.
Rubrika: Artritida
|
Typ článku: Články

Do pětatřiceti let věku má 35 procent našich obyvatel diagnostikovatelnou artritidu v kolenech. To se týká již nejméně 85 procent lidí starších 70 let; mnozí jsou vážně postiženi. V zemi (USA) je dnes 180 tisíc lidí, kteří jsou v důsledku této nemoci upoutáni na lůžko nebo odkázáni na kolečkové křeslo.

Oficiálním stanoviskem Arthritis Foundation je, že strava s artritidou nijak nesouvisí. Neuvěřitelné je, že na podporu tohoto tvrzení neexistuje žádný seriózní vědecký výzkum! Prakticky veškeré prostředky na výzkum artritidy jdou totiž na testování léků.

Několik vědeckých pracovníků na lékařské fakultě Wayne State University bylo nicméně ochotno zabývat se heretickou myšlenkou, že strava by mohla mít s artritidou co do činění. Šest pacientů s revmatoidní artritidou zde převedli na tuku prostou stravu. Výsledky byly překvapivé. Během sedmi týdnů se u všech pacientů projevilo naprosté vymizení veškerých příznaků onemocnění. Když se tuky do jejich stravy vrátily, trvalo to jenom tři dny, než se symptomy onemocnění vrátily.

V roce 1981 publikoval British Medical Journal další příklad, který nasvědčuje tomu, že závěry Arthritis Foundation mohly být předčasné.

Jednalo se o osmatřicetiletou ženu, která po jedenáct let trpěla stále se zhoršující revmatoidní artritidou. Tři týdny poté, co lékaři odstranili z její stravy veškeré mléčné výrobky, se ukázaly známky zlepšení. Za čtyři měsíce veškeré symptomy její artritidy zcela vymizely. Tento stav trval tak dlouho, dokud kvůli uspokojení zvědavosti vědců tato žena opět nepojedla trochu sýru a mléka. Příštího dne byly její klouby nateklé, ztuhlé a bolestivé. Naštěstí všechny příznaky opět ustoupily, když se k abstinování od mléčných výrobků vrátila.

V těch částech světa, kde je strava chudá na tuky a cholesterol, obsahuje pouze přiměřená množství bílkovin a kde je minimální konzumace rafinovaných potravin a produktů rychlého občerstvení, bývají dokonce i staří lidé, kteří po celý život tvrdě fyzicky pracovali, zcela bez příznaků artritidy. To představuje v porovnání s námi docela značný kontrast, neboť u nás je tolik lidí zmrzačených touto nemocí, že je obtížné nalézt starší osobu, která by nebyla vůbec postižena.

V jedné studii se nepodařilo objevit ani jeden případ revmatoidní artritidy u venkovského černošského obyvatelstva v jedné jihoafrické komunitě, která reprezentovala 800 lidí, kteří nejedli vůbec žádné maso ani mléčné produkty. Další studie zjistila, že černí Jihoafričané, kteří konzumovali významná množství masa a dalších potravin s vysokým obsahem tuku, měli téměř čtyřnásobný výskyt artritidy oproti těm, jejichž strava obsahovala masa a tuku jenom velmi málo.

Pacienti s artritidou typicky trpí aterosklerózou a jejich hladina krevního cholesterolu má tendenci být vyšší než je norma. Existují důkazy o tom, že tuk a cholesterol, které se ukládají při ateroskleróze ve vystýlce krevních cév, zabraňují normálnímu předávání kyslíku do tkání kloubů. Kloubní tkáně, které jsou takto ochuzeny o kyslík, se stávají zanícenými a artritickými. Současně jsou blízko artritidou postižených kloubů často nalézány uzly nebo suky, které jsou tvořeny hlavně cholesterolem. A pacienti s artritidou mívají často vážnou aterosklerózu v hlavní cévě lidského těla, v aortě.

Dna - pozor na bílkoviny

Dně se dostalo dokonce i Arthritis Foundation přiznání, že souvisí se stravou. Dna je ve skutečnosti jednou z nemocí, které lze nejsnadněji dostat pod kontrolu, když jsou sledována řádná výživová doporučení.

Ke dně dochází, když kyselina močová nacházející se v těle začne vytvářet jehličkovité krystalky, které se posléze usadí v kloubu. Když k tomu dojde, projeví se to silnou bolestí a otokem kloubu, často to bývá palec na noze.

Ukázalo se, že těm kdo trpí dnou, nesmírně prospívá, když se vyhýbají potravinám, které obsahují hodně purinů nebo bílkovin. Ryby, drůbež, hovězí a vepřové maso i luštěniny obsahují velká množství purinů.

Někteří lidé, zejména Filipínci, jsou zvlášť náchylní ke dně. Avšak při stravě s nízkým obsahem purinů a nízkým obsahem bílkovin ke dně prakticky nedochází, a to ani u těch lidí, kteří jsou k ní geneticky nejvíce náchylní. Během druhé světové války, když byli pacienti se dnou v okupovaných evropských zemích náhle přinuceni konzumovat méně masa a mléčných výrobků, se výskyt dny prudce snížil.

Existuje mnoho druhů artritidy, patří mezi ně osteoartritida, revmatoidní artritida, dna, lupus erythematosus a ankylózní spondylitida. Spojení mezi stravou a dnou je zcela zřejmé, u dalších druhů artritidy však je třeba vykonat ještě mnoho práce. Důkazy nicméně silně nasvědčují tomu, že strava s velmi nízkým obsahem nasyceného tuku, nízkým obsahem bílkovin, vysokým obsahem vlákniny a bez cholesterolu je nejlepší prevencí vzniku všech druhů artritidy - a je i důležitou součástí její léčby.

Z knihy Johna Robbinse „Diet for a New America".

Počet přečtení: 3689
Datum: 17. 9. 2012