Nová doporučení týkající se krevního tlaku | Prameny zdraví

Nová doporučení týkající se krevního tlaku

Jaká výše krevního tlaku je bezpečná? Podle současných poznatků se riziko srdečního onemocnění a mozkové mrtvice zvyšuje s každými dvaceti body zvýšení systolické krevního tlaku nad 115 a s každými deseti body zvýšení diastolického krevního tlaku nad 75. Na základě těchto informací byla vytvořena nová doporučení týkající se krevního tlaku.

Nová doporučení týkající se krevního tlaku

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Studie

Data pocházejí ze studie NHANES, která zahrnovala 34 880 osob, u kterých byl zjišťován výskyt hypertenze. Zde jsou výsledky:

Normální krevní tlak (méně než 120/80): 39 % lidí

Zvýšený krevní tlak (pre-hypertenze, od 120/80 do 139/89): 31 % lidí

Vysoký krevní tlak (vyšší než 140/90): 29 % lidí

Lidé se zvýšeným krevním tlakem (pre-hypertenze) měli v porovnání s lidmi s normálními hladinami krevního tlaku o 65 % vyšší pravděpodobnost přítomnosti rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění, jako jsou zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka či značná nadváha. Tato skutečnost svědčí o tom, že je třeba již tyto pacienty aktivně vyhledávat a povzbuzovat je k okamžité změně životního stylu.

Počet přečtení: 3 982 Datum: 4. 7. 2006