Nemůže doktor jenom mé cévy vyčistit, bez toho, že by mne musel otvírat? Třeba podobně, jako když se čistí odpadní kanál? | Prameny zdraví

Nemůže doktor jenom mé cévy vyčistit, bez toho, že by mne musel otvírat? Třeba podobně, jako když se čistí odpadní kanál?

Jednou alternativou k operaci bypassu je technika zvaná koronární angioplastika, která se provádí od roku 1977. Tato technika je pokračováním koronární angiografie. Používá se při ní trubičky z umělé hmoty, na konci s velmi malým měchýřkem, který může být operatérem nafouknut a vyfouknut.

Nemůže doktor jenom mé cévy vyčistit, bez toho, že by mne musel otvírat? Třeba podobně, jako když se čistí odpadní kanál?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

Operace začíná umístěním tohoto malého konce katetru do části cévy, kde došlo k zúžení aterosklerózou. Pak je měchýřek naplněn tekutinou, tím dojde k smáčknutí plaku do stran a rozšíření průtočného profilu krevní cévy. Ve většině případů napomáhá tento postup lepšímu proudění krve do srdečního svalu a přináší úlevu od doprovodných bolestí na prsou.

Výsledky koronární angioplastiky jsou povzbudivé: přináší úlevu od bolestí na prsou v 55 až 77 procentech případů, v závislosti na tom, jak zkušený je chirurg, který zákrok provádí. Vážné komplikace se vyskytují asi u 10 procent pacientů. Tato metoda je pro pacienta jistě méně náročná než operace bypassu, a je také levnější. Hlavními komplikacemi jsou srdeční záchvat, který se vyskytuje v 5 procentech případů, a úmrtí, ke kterému dochází v 1 procentu případů. Navíc žel existují známky toho, že poškození vnitřní výstylky cévy způsobené katetrem má po provedení tohoto zákroku za následek zrychlený postup aterosklerózy.

Angioplastika by se měla zkoušet pouze na pacientech, kteří by jinak byli posláni na chirurgii. Vzhledem k riziku komplikací, které ji doprovází, by měla být též připravena okamžitá chirurgická pomoc. V 5 až 7 procentech případů musejí být pacienti spěšně posláni na operaci bypassu kvůli tomu, že se nepodařilo pacientův stav zlepšit, anebo kvůli nějaké komplikaci. K dnešnímu dni nebyly vypracovány žádné studie, které by ukázaly zlepšenou prognózu přežívání pacientů, kteří měli angioplastiku, v porovnání s pacienty, kteří byli ošetřováni léky anebo se podrobili operaci bypassu. Výsledky však budou s největší pravděpodobností srovnatelné.

Ucpávání rozšířených cév doprovázené návratem bolestí na prsou je největším problémem pacientů, kteří tuto proceduru absolvují. Asi u 30 procent pacientů dojde k opětnému ucpání cévy. Naštěstí pro ně bývá opakovaná angioplastika ve zprůchodňování cév (po prvotním neúspěchu) velmi úspěšná. Angioplastika, i se zahrnutím částky na opakované operace, nabízí oproti operaci bypassu úsporu asi 40 až 50 procent finančních prostředků.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 4 379 Datum: 14. 1. 2009