Nebojte se salmonelozy | Prameny zdraví

Nebojte se salmonelozy

Salmonelóza je bakteriální infekce pocházející z kontaminovaných živočišných produktů. Tato nemoc je v nejlepším případě svízelná a otravná; lidé zakoušejí zvedání žaludku, průjem, břišní křeče, horečku a někdy zvracení a zimnici.

Nebojte se salmonelozy

Rubrika: Infekční nemoci | Typ článku: Články

Pro staré lidi, nemocné, malé děti a pro ty, jejichž imunitní systém je oslaben, se však jedná o jinou historku: tato nemoc může ohrozit i jejich život.

V USA dochází ročně asi ke čtyřem milionům diagnostikovaným případům onemocnění salmonelózou. Daleko větší množství případů bývá považováno za chřipku s těžkým průběhem. Salmonelóza je však mnohem víc než chřipka. Vědecká rada Národní akademie věd "problém salmonelózy" posoudila a uvedla:
"Salmonelóza je ve dnešních USA jednou z nejzávažnějších přenosných chorob."

Asi se domníváte, že maso, které kupujete, bylo na salmonelózu testováno. Testování na tuto nemoc není však směrnicemi potravinářské inspekce vyžadováno a masokombináty mají sotva zájem poskytovat takové služby, které nejsou zákonem vyžadovány. Ve skutečnosti není v celé zemi v této chvíli ani jediný masokombinát, který by sledoval u svých výrobků výskyt salmonelózy.

American Public Health Association (sestávající z federálních, státních a místních zdravotníků) u vědomí tohoto faktu cítí, že veřejnost je zcela matena pečetěmi masné inspekce, které se zdají vypovídat o bezpečnosti a prospěšnosti výrobků. American Public Health Association byla tak vyvedena z míry tímto do očí bijícím podvodem, že podala soudní žalobu vyžadující rozhodnutí, aby na mase byly nálepky uvádějící:
"Pozor - nesprávné zacházení a nedostatečná tepelná úprava tohoto výrobku může znamenat riziko pro vaše zdraví."
Zamračený masný průmysl odpověděl, že by to bylo "nefér" "ocejchovat" maso "varováním spotřebitelů před riziky spojenými s jedením masa". Jeden mluvčí masného průmyslu poukázal na to, že život je plný rizik, jakoby to jakýmsi způsobem ospravedlňovalo ponechávání veřejnosti v temnotě. Prohlásil:
"Jistě, můžete z kontaminovaného masa dostat otravu, ale tu můžete dostat i z nečisté zeleniny."

Ironií zůstává, že tento muž trefil hřebíček na hlavičku, i když si nejsem zcela jist, že ten hřebíček, který chtěl trefit. Kuchyňské nástroje, včetně prkýnek, a lidské ruce, které přicházejí do styku s masem nakaženým salmonelózou, mohou totiž přispět k šíření tohoto onemocnění. V kuchyni, kde se připravuje maso, se může infekce snadno dostat do salátové zeleniny. A protože tyto potraviny se nevaří, člověk, který konzumuje salát, může snadno onemocnět salmonelózou. A dokonce i vařená jídla se dávají do misek a na talíře a jedí se příbory, kterých se dotýkaly ruce, které se mohly dostat do styku s kontaminovaným masem. Tak se nemoc může šířit v jakékoliv kuchyni, do které se dostane, ať je to doma, v restauraci či v nějaké veřejné instituci.

Kongres chtěl zjistit, jak běžná je v dnešních USA otrava masa salmonelózou. Pověřili tímto úkolem dr. Richarda Novicka z Public Health Research Institute a požádali jej o jeho odborný posudek. Tato autorita si nebrala žádné servítky:
"Maso, které kupujeme, je do značné míry kontaminováno jak koliformními baktériemi, tak salmonelózou."

Jedním z důvodů, proč jsou naše dodávky masa tak silně kontaminovány oběma těmito nosiči nemoci, je způsob, jakým se dnes zachází se zvířaty. Vezměme to od začátku, jedna se vzhledem k podmínkám, v jakých jsou držena, o nemocná zvířata, která jsou náchylná prostě k jakémukoliv onemocnění, které jde kolem. Kromě toho jsou tato zvířata krmena kontaminovanými vedlejšími produkty z jatek a tísní se v klecích, ohradách a stáních, která poskytují vynikající podmínky pro šíření nemocí. A jako by ani to nestačilo, i jatka samotná by bylo možno těžko navrhnout lépe, mají-li se nemoci dobře šířit.

Tato problematika neleží na srdci pouze zdravotním reformátorům a vegetariánům. Journal of the American Veterinary Association provedl průzkum na jedněch jatkách a zjistil, že velmi vysoké procento mršin bylo kontaminováno salmonelózou. Když se v pořadu "60 minut" zeptali ředitele USDA Inspection Service, dr. Donalda Houstona, na kontaminaci salmonelózou, odpověděl (v březnu 1987), že když kdekoliv v USA zajdete do supermarketu koupit si kuře, máte větší než třetinovou pravděpodobnost, že bude kontaminováno salmonelózou. Pracovníci "60 minut" tím byli šokováni a podnikli vlastní testy - výsledky však mnoho klidu nepřinesly. U více než poloviny drůbeže, kterou zakoupili, byla zjištěna salmonelóza. Překvapeni tímto výsledkem, požádali o rozhovor několik pracovníků masné inspekce, kteří veřejně potvrdili ve státní televizi, že inspekce nenabízí v tomto ohledu spotřebitelům žádnou ochranu.

Dokonce i masný průmysl přiznává, že se jedná o problém. Poultry Science, což je časopis zabývající se obchodem s drůbežím masem, přinesl zprávu, že 90 procent produktů z jedné drůbežárny bylo kontaminováno salmonelózou. National Research Council, která zřejmě nevěřila, že by se mohlo jednat o tak vážný problém, provedla vlastní výzkum, který zjistil, že věc se má ještě hůře. Ne méně než 90 procent drůbeže z federálně kontrolované drůbežárny bylo kontaminováno salmonelózou.

Sbohem antibiotika
Současně je stále a stále těžší otravu salmonelózou léčit. Pokračující podávání antibiotik hospodářským zvířatům mohlo jen stěží být lépe navrženo, aby se vypěstovaly kmeny baktérií, včetně baktérie salmonelózy, které jsou resistentní na podávání léků. Antibiotikům odolávající baktériím se velmi dobře daří ve zvířatech, jsou-li organismy, které jsou antibiotiky zranitelné, zabíjeny. Výsledkem je, že nemoci (včetně salmonelózy), které bylo dříve možné antibiotiky léčit, se stávají stále více nebezpečné - a mnohem častěji vedou ke smrti.

Tragické je, že baktérie salmonelózy je jenom jedním z mnoha organismů, které vyvolávají chorobu a které jsou stále odolnější vůči antibiotikům, což je důsledek pokračujícího podávání těchto léků hospodářským zvířatům. Např. ještě před několika roky bylo méně než 10 procent baktérií stafylokoku (známé tím, že působí infekce kůže, kostí a ran, podobně jako zápal plic a otravu potravou) resistentních na podávání penicilínu. Dnes je už však na penicilín resistentních přes 90 procent stafylokoků.

Hrozivé je, že velká studie vypracovaná Federal Center for Disease Control, která byla zveřejněna v New England Journal of Medicine, uvedla, že výjimečně odolné baktérie salmonelózy, kterým se dobře daří ve dnešních velkovýrobnách, nejsou pouze stále více odolné vůči antibiotikům, ukazuje se také, že při většině způsobů tepelné úpravy nedochází k jejich úplnému vymýcení. Jak předpovídají vědci, výsledkem bude, že se bude v příštích letech vyskytovat stále více a více případů salmonelózy a že tyto případy budou stále vážnější. Chronické používání antibiotik v živočišné velkovýrobě vytvořilo riziko (někteří tvrdí, že nevyhnutelné) epidemie neléčitelné otravy salmonelózou.

Nejedná se o přehánění, když řeknu, že nekritické užívání antibiotik v živočišné velkovýrobě systematicky produkuje činitele, kteří způsobují nemoci a moderními zázračnými léky jsou nepostižitelní. Aby se podařilo udržet zvířata udržet i v tak hrozných podmínkách při životě, bývají antibiotika zcela běžně přidávána do krmení. Používání látek, které jsou zodpovědné za takové množství lékařských zázraků, vytváří "anti-zázrak". Jedná se o situaci, která by mohla jenom stěží být lépe naplánována, abychom vypěstovali baktérie, které jsou odolné vůči lékům, které zachránily milióny životů před epidemickými pohromami minulosti. Pokud neomezíme běžné přidávání antibiotik do krmiva hospodářských zvířat, tyto léky zachraňující život jsou na jisté cestě k tomu, aby se staly zcela neúčinnými - a lékaři budou při léčení mnoha infekčních nemocí stejně bezmocní jako byli v období středověku, před objevením antibiotik.

Již dnes mají mnozí z nás, kteří jsme snědli svůj díl produktů živočišné velkovýroby, v sobě odolné organismy, kteří se stali součástí naší střevní flóry. Své zdraví si zatím celkem uchováváme, protože počty těchto organismů jsou drženy v rozumných mezích mnoha druhy normálních baktérií, které žijí v našich střevech. Jak však vysvětluje dr. Kenneth Stoller, viceprezident a ředitel oddělení pro styk s veřejností American Association for Science and Public Policy, kdybychom museli z nějakého důvodu vyžadovat léčení antibiotiky, "mohlo by dojít ke skutečnému peklu". Normální organismy, které si nevyvinuly odolnost na léky, jsou zabity, a odolné baktérie se mohou teď rozmnožovat bez omezení.

Následky mohou být vážné. Nedávný přehled v časopise Science odkryl fakt, že přes čtyři procenta infekcí, které jsou působeny baktériemi salmonely, které se staly odolnými vůči působení antibiotik, končí nyní smrtí. I u dalších infekčních chorob přestávají tyto naše zázračné léky rychle ztrácet svůj lesk.

To je důvod, proč v sedmdesátých letech Velká Británie a Evropské hospodářské společenství zakázaly chronické přidávání antibiotik do krmiva hospodářských zvířat. Farmaceutický průmysl i průmysl živočišné výroby však do této doby demonstrovali poněkud méně než maximální zájem o veřejné zdraví tím, že úspěšně odolávají každému pokusu následovat tohoto příkladu i v USA.

John Robbins: Diet for a New America

Počet přečtení: 5 659 Datum: 23. 7. 2006