Nakyslý úsměv cukru | Prameny zdraví

Nakyslý úsměv cukru

Podstatný díl spotřeby kalorií dnes představuje nadbytek cukru ve stravě. Výsledky nedávné studie kvantifikovaly, že dospělí Američané přijímají skoro šestinu (15,8 %) kalorií v podobě cukru. Jedná se o podstatný nárůst oproti létům 1977-1978, kdy v podobě cukru zkonzumovali 10,8 % kalorií.

Nakyslý úsměv cukru

Rubrika: Cholesterol | Typ článku: Studie

V této studii byli ti dospělí lidé, u nichž cukr představoval 17,5-25 % kalorií, vystaveni v porovnání s těmi, u nichž příjem cukru nepřesáhl 5 % kalorií, více než dvojnásobnému riziku nízké hladiny HDL („dobrého) cholesterolu a zvýšených triglyceridů. Nízká hladina HDL cholesterolu a vysoká hladina triglyceridů představují rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění.

Spotřebitelé by si měli dát pozor zejména na rafinované potraviny a nápoje, které obsahují nadměrné množství cukru.

JAMA 2010;303(15):1490-1497

Počet přečtení: 3 534 Datum: 6. 6. 2013