Můžeme se obejít bez vlákniny? | Prameny zdraví

Můžeme se obejít bez vlákniny?

Vláknina nacházející se v rostlinných potravinách není v pravém slova smyslu nepostradatelná (můžeme bez ní přežít). Je však velmi užitečná. Základem toho, co se velmi obecně nazývá vláknina, je pevná stěna rostlinných buněk.

Můžeme se obejít bez vlákniny?

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Podle účinků na zdraví se vláknina obvykle dělí do dvou hlavních skupin: vlákniny ve vodě rozpustné, jako pektin, různé gumy, zásobní polysacharidy, a vlákniny ve vodě nerozpustné, jako celulóza a většiny hemicelulóz.

Vláknina je v naprosté většině tvořena uhlohydráty. Neuhlohydrátovou složku představuje hlavně lignin.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 3 214 Datum: 29. 9. 2009