Lněné semínko a rakovina prsu | Prameny zdraví

Lněné semínko a rakovina prsu

Lněné semínko patří k vůbec prvním potravinám považovaným za zdravé. Pro své údajné pozitivní účinky je ceněno již od starověkého Řecka. Tehdejší slavný lékař Hippokrates se zmiňoval o tom, že je používá při léčbě pacien­tů.

Lněné semínko a rakovina prsu

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Články

Lněné semínko se řadí k nejbohatším rostlinným zdrojům omega-3 esenciálních mastných kyselin a vyniká zejména obsahem lignanů. Lignany jsou sice přítomny prakticky ve všech rostlinách, ale lněné semínko jich obsahuje zhruba stokrát více než jiné potraviny. Co to ale vlastně jsou lignany?

Lignany jsou fytoestrogeny tlumící účinky estrogenu produkovaného lid­ským tělem. To je také důvod, proč je lněné semínko považováno za jakousi „první pomoc“ při bolesti prsou před menstruací. Co se týče rizika rakoviny prsu, konzumace jedné polévkové lžíce mletých lněných semínek denně může prodloužit menstruační cyklus ženy přibližně o den. Taková žena pak bude mít za život méně menstruačních cyklů, a tudíž její tělo bude zřejmě méně vystaveno estrogenu. To znamená nižší riziko vzniku rakoviny prsu.

Stejně jako brokolice technicky vzato neobsahuje sulforafan (pouze prekurzory mění­cí se žvýkáním na sulforafan), tak i lněné semínko neobsahuje lignany, pouze prekurzory lignanů, které je třeba aktivovat. A za tento úkol jsou zodpovědné dobré bakterie ve vašich střevech.

Role střevních bakterií zřejmě vysvětluje, proč ženy trpící častými infekce­mi močových cest čelí i zvýšenému riziku rakoviny prsu. Každá léčba antibio­tiky zabíjí všechny bakterie bez rozdílu, což může zmařit schopnost dobrých bakterií ve střevech plně využívat lignanů přijímaných ve stravě. (A to je další důvod, proč byste se měli k antibiotikům uchylovat pouze v nejnutnějších případech.)

Zvýšený příjem lignanů souvisí s podstatně nižším rizikem rakoviny prsu u žen po menopauze. Tento pozitivní vliv má údajně na svědomí schopnost lignanů tlumit estrogeny. Ale lze lignany považovat za indikátory zdravé živo­tosprávy jen proto, že se vyskytují ve zdravých potravinách, jako jsou bobulo­viny, celozrnné výrobky a tmavá listová zelenina?

V laboratorních podmínkách lignany opravdu bezprostředně potlačují proliferaci buněk rakoviny prsu. Dosud nejpádnější důkaz o tom, že na té­to skupině fytoživin je skutečně cosi výjimečného, však plyne z intervenčních testů, počínaje výzkumem financovaným Národním ústavem pro výzkum ra­koviny v roce 2010. Vědci si vybrali přibližně čtyřicet pět žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu – tedy s podezřelými výsledky biopsie pr­su nebo s již prodělanou rakovinou prsu – a podávali jim zhruba dvě čajové lžičky mletého lněného semínka denně. Před touto roční studií a po ní jim jehlou odebrali vzorky prsní tkáně. Z výsledků vyplynulo, že po roce měly v průměru méně prekancerózních změn v prsech než na počátku výzkumu. U 80 % z nich (36 žen ze 45) klesla hladina Ki-67, biomarkeru (indikátoru) zvýšeného buněčného bujení. Když si tedy posypete müsli nebo cokoli jiné­ho několika lžícemi mletého lněného semínka, snížíte tím nebezpečí vzniku rakoviny prsu.

A co ženy, jimž už byla rakovina prsu diagnostikována? Ženy, které prodě­laly rakovinu prsu a mají vyšší hladinu lignanů v krevním oběhu, a přijímají jich více ve stravě, žijí podstatně déle než ostatní. Tento závěr patrně vyplývá ze skutečnosti, že ženy konzumující lněné semínko mohou mít i vyšší hladinu endostatinu v prsou. (Endostatin je protein, který si lidské tělo samo vytváří a který pomáhá omezovat přísun krve k nádorům.)

Důkazy z těchto výzkumů vypadaly tak přesvědčivě, že vědci provedli ran­domizovaný, dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný klinický test u onkolo­gických pacientek s rakovinou prsu. Byl to jeden z mála testů, kdy byla potra­vina podrobena tak přísnému zkoumání. Výzkumníci vybrali ženy s rakovinou prsu čekající na operaci a rozdělili je nahodile do dvou skupin. První skupina jedla každý den muffin s lněným semínkem, kdežto druhá konzumovala na po­hled i na chuť stejné muffiny, ovšem bez lněných semínek. Na počátku studie vědci odebrali ženám z napadené tkáně vzorky a výsledky pak srovnali s pato­logií nádorů vyoperovaných přibližně o pět týdnů později.

A jak to dopadlo? Ve srovnání s ženami, jimž bylo podáváno placebo v po­době muffinů bez lněného semínka, zaznamenala druhá skupina v průměru niž­ší bujení rakovinných buněk, zvýšenou úmrtnost rakovinných buněk a snížení c-erB2. C-erB2 je marker agresivity karcinomu. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko metastáz a šíření rakoviny prsu po celém těle. Lněné semínko tedy zřejmě snižuje agresivitu rakoviny.

Z toho vědci usoudili, že „lněné semínko ve stravě potenciálně omezuje rozvoj nádoru u pacientek s rakovinou prsu… Levné a široce dostupné lněné semínko může být potenciální alternativou či doplňkem užívaných léků na rakoviny prsu.“

Z knihy Michaela Gregera Jak nezemřít. Vydalo nakladatelství Noxi.

Počet přečtení: 1 780 Datum: 11. 7. 2019