Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Lněné semínko

Míra onemocnění rakovinou prostaty se ve světě velice liší. Například Afroame­ričané mohou mít četnost klinicky klasifikované rakoviny prostaty i třicetkrát vyšší nežli Japonci a stodvacetkrát vyšší než Číňané.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Přírodní léčba

Tento zásadní rozdíl je zčásti přisuzován vyššímu obsahu živočišných proteinů a tuků v západní stravě. Dalším faktorem může být sója (tak běžná v řadě asijských jídel), obsahující ochranné fytoestrogeny zvané izoflavony.

Další velkou skupinou fytoestrogenů jsou lignany, které se vyskytují napříč rostlinnou říší, zejména jsou však koncentrovány ve lněných semíncích. Vyšší hladina lignanů bývá naměřena v prostatických tekutinách mužských populací s relativně nízkou mírou rakoviny prostaty, a jak bylo dokázáno v laboratorních podmínkách, lignany zpomalují progresi rakoviny prostaty.

Vědci se rozhodli lignany podrobit testu a vybídli muže s rakovinou prostaty, kteří měli následující měsíc prodělat chirurgický zákrok, při němž jim lékaři chtěli prostatu vyjmout, aby každý den snědli tři čajové lžičky lněných semínek. Po operaci byl jejich nádor prozkoumán. Ukázalo se, že již během těchto několika málo týdnů se díky konzumaci lněných semínek podařilo snížit míru množení rakovinných buněk, zatímco se zároveň zvýšila míra likvidace těchto buněk.

Ještě lepší zprávou je, že lněná semínka jsou navíc zřejmě schopna zabránit tomu, aby rakovina prostaty pokročila do tohoto stadia. Prostatická intraepiteliální neoplazie (PIN) je přednádorové poškození prostaty, odhalené krevním testem a potvrzené biopsií. U osoby s PIN existuje vysoké riziko, že u nich bude během dalších kontrol zjištěna rakovina – a sice ve výši 25–79 %. Součástí vyšetření je v indikovaných případech i biopsie, která poskytuje dokonalou příležitost přesvědčit se o tom, zda dieta dokáže zabránit tomu, aby se toto poškození tkáně přeměnilo v rakovinu.

Patnáct mužů bylo poté, co byly biopsie jejich prostaty označeny jako PIN pozitivní, požádáno, aby po dobu šesti měsíců jedli tři čajové lžičky (tzn. polévkovou lžíci) lněných semínek denně, a to až do následující kontroly. Po tomto čase vykazovali výrazné snížení úrovně PSA, stejně jako míry množení buněk zjištěné biopsií, což naznačuje, že lněná semínka mohou zvrátit progresi rakoviny prostaty. U dvou ze sledovaných mužů bylo možné pozorovat pokles PSA k normální hodnotě a oba už pak nepotřebovali další biopsii.

Jaký z toho plyne závěr? Získané důkazy naznačují, že lněná semínka představují zdravý, levný zdroj výživy a mohou redukovat míru množení rakovinných buněk. Proč to nezkusit? Stačí pouze semlít lněná semínka, pokud jste je již nekoupili podrcená – v opačném případě totiž mohou projít vaším tělem, aniž by je zažívací trakt strávil.

Z knihy Michaela Gregera Jak nezemřít. Vydalo nakladatelství Noxi.

Počet přečtení: 1260
Datum: 27. 12. 2019