Lidé a vztahy | Prameny zdraví

Lidé a vztahy

Manželský stav je jednou z nejdůležitějších indicií štěstí

Navzdory nepříjemným tlakům, ke kterým v manželství často dochází, sezdaní lidé mají mnohem větší pravděpodobnost být šťastní a …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Lidé žijící v manželství jsou šťastnější, zdravější a bohatší

Po celém světě ukazuje řada studií, že ve srovnání s lidmi, kteří nejsou oddáni, lidé kteří oddáni jsou: jsou šťastnější, jsou …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Osobnost a zdraví

V první pol. šedesátých let publikovali doktoři Rosenman a Friedman výsledky své studie o ischemické srdeční chorobě (je způsobena …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Nehodící se škrtněte

Mnozí dnes věří, že muž a žena si jsou rovni a mají stejné úlohy, povinnosti a postavení. Ve skutečnosti můžeme katastrofální …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Jak dobře vycházet s druhými

Komunikace: - Brzdi svůj jazyk, vždycky mluv méně než myslíš.- Slibuj méně a vždy dodrž, co jsi slíbil, nehledě na to, co tě to …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Třetí jazyk lásky

Když od Sherry a její čtyřleté dcerky manžel odešel, musela nastoupit do práce. Neuměla pracovat s počítačem tak, jak by …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Sociální vazby chrání děti

Studie vypracovaná na 667 dětech ve věku od dvou do pěti let zjistila, že nejlépe se dařilo při testech zkoumajících dosažený …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Bolest lásky

Naše největší bolest pochází z naší neschopnosti pomáhat druhým - zvláště těm, které velmi milujeme. Jeden můj blízký přítel se …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Vášeň a něžnost

Erotické zážitky muže a ženy se velmi liší, ostatně jako celé jejich bytosti: muž se pohybuje především v tělesné a duchovní …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Tři rozměry lásky

Když mluvíme o lásce, musíme hovořit o jejích třech aspektech, které jsou často vzájemně promíšené anebo se - naneštěstí - staví …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články
115 16 17 18 19 20 2123