Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jak víme, že on je ten pravý?

Vnitřní boj, který se v člověku odehrává před vstupem do manželství, je tématem několika romantických komedií. Bude určitě ON nebo ONA tím nejlepším možným partnerem? Je manželství dobré rozhodnutí?
|
Typ článku: Články

Z vlastního života znám důvěrně i já sám tyto úvahy. V období mezi zásnubami a sňatkem bych nejvíce ze všeho uvítal záruční list s několika razítky, který by mi potvrdil, že jsem se rozhodl správně – že Dora je ta, která mi bude tou nejlepší manželkou, a že naše manželství bude šťastné a na celý život.

Jenže takový záruční list neexistuje. Nebo abych se přesněji vyjádřil, taková záruka neexistuje jako nějaké písemné potvrzení, ale máme ji ve svých rukou. Dobré manželství je výsledkem společné práce dvou lidí. K tomuto základnímu bodu se ještě několikrát vrátíme.

Záruka je v tom, co obě strany do vztahu investují. Jsou lidé, kteří manželství přirovnávají k zahradě. Pokud chceme, aby zahrada byla upravená, aby nám přinášela radost, naplňovala svoje okolí nádhernou vůní a byla na pohled okouzlující, musíme na ní pracovat. Samo od sebe se totiž nic neudělá a bez práce v ní poroste jen plevel. Pro to, abychom jej vypěstovali, nemusíme vyvinout žádné úsilí.

Stejné je to i s manželstvím. Pokud pro něj neuděláme nic, automaticky to povede ke katastrofě. A naopak: pokud budeme do manželství investovat svůj čas a energii, pokud bude neustále v centru naší pozornosti, budeme o něj pečovat, starat se o něj, pak bude kvést a přinášet ovoce a stane se vztahem, který učiní šťastným každého zúčastněného. Ne proto, že se v něm nevyskytnou žádné problémy, ale proto, že nám takový pozitivní postoj pomůže přetavit potíže v přednosti. Naučíme se z překážek budovat schody.

To je druhý důležitý bod, k němuž se budu opakovaně vracet. Kámen, který leží před námi, je dobrý jedině k tomu, abychom o něj klopýtli. Mnohé páry o problémy zakopnou a spadnou. Ale vědomou prací můžeme z těchto kamenů vybudovat schody, s jejichž pomocí se dostaneme výš, než jsme kdy doposud byli.

Jako první krok k dobrému manželství zkusme prozkoumat, jak vypadá volba ideálního partnera. Co rozhoduje o tom, zda je on či ona tím, s kým prožiji zbytek života, s kým zestárnu a budu žít, „dokud nás smrt nerozdělí“?

Jaký je ideální kandidát na manžela/manželku?

Ideální kandidát na manžela má 24–30 let, měří 180–190 cm, váží 70–80 kg, je atletické postavy a nemá pleš. Dále nosí moderní brýle, které mu dodávají intelektuální vzhled, nakrátko střižené vousy, je držitelem dvou diplomů, řídí rodinné auto a má vlastní dům.

Ideální kandidátce na manželku je 22–28 let, měří 165–175 cm, váží 50–60 kg, chová se mile a vždy se usmívá. Je štíhlá, na jiných místech zase zaoblená, má hedvábné, po pás sahající vlasy a v hlavě nosí obsah všech kuchařských knih. Mluví několika jazyky a ve všem souhlasí s manželem.

Takto mnozí lidé uvažují při výběru životního partnera. Jako kdyby existovala osoba, která odpovídá všem očekávaným kritériím, a jejich úkolem je takovou osobu najít a nechat ji, aby se do nich zamilovala. A realita je přitom úplně jiná: Nejdůležitějším kritériem je ve skutečnosti to, zda se muž a žena k sobě hodí, tedy jejich kompatibilita (pro ty, kteří lépe pochopí počítačový výraz). Jak moc se k sobě hodíme, nakolik jsme kompatibilní? A v čem se vlastně máme k sobě hodit?

Manželství zahrnuje mnoho oblastí, jejichž vyrovnanost ovlivňuje štěstí páru. Jsou to např. naše vlastní očekávání od vztahu, přijetí našich osobností, oblast komunikace, řešení konfliktů, nakládání s financemi, trávení volného času, prožívání sexuality, plnění rodičovské role, vztah k rodině a přátelům, interpretace rolí, přítomnost či míra duchovnosti, postoj k závazku a flexibilita ve vztahu.

Čím více je oblastí, ve kterých se shodneme, tím větší máme šanci na čtyřhvězdičkové, šťastné a dlouhotrvající manželství. Jsou páry, u nichž toto všechno jako kdyby zázračně fungovalo už od začátku, jiné k tomu dospějí až po letech tvrdé práce. V každém případě manželství není místem, kde se vyplatí spokojit se s nízkými cíli. Podívejme se spolu na různé varianty a možnosti.

Čtyřhvězdičková volba

Výzkumy Davida H. Olsona prokázaly, že k nejšťastnějším párům patří ty, kde se partneři shodnou ve všech oblastech vzájemného vztahu. Je to tím, že mají podobné názory. Neznamená to, že se muž a žena narodili stejní, spíše to poukazuje na skutečnost, že spolu vedou časté a kvalitní rozhovory, a díky tomu ve všech oblastech vztahu (nebo alespoň ve většině z nich) dospějí k dohodě. Každá oblast patří mezi jejich silné stránky a partnerský vztah je živý, rostoucí a obohacující. Toho si obvykle všimne i jejich okolí, proto zprávu o chystaném manželství přijímají jak rodiče, tak přátelé pozitivně a s nadšením.

Podle statistik mají právě tito lidé největší šanci, že budou ve společném soužití šťastní a nerozvedou se. Většina takových párů spolu před vstupem do manželství nežila, proto se partneři mohli poznávat bez jakéhokoliv nátlaku (zajištění živobytí, placení nájmu a jiné starosti), mohli si dlouho povídat a plánovat společnou budoucnost. Pokud to vyjádřím tradičním slovníkem, tak muž měl dost času se ženě dvořit. V jednom americkém výzkumu se v této skupině nacházelo 28 % párů.

Tříhvězdičková volba

Pokud strávíme jeden týden dovolené ve čtyřhvězdičkovém hotelu a druhý týden na druhé straně ostrova v hotelu tříhvězdičkovém, pak kromě rozsahu nabídky minibaru a počtu televizních kanálů nezaregistrujeme v kvalitě ubytování žádný výrazný rozdíl. Tak je to i v životě párů, které se připravují na manželství.

Tříhvězdičkové páry si rozumějí téměř stejně dobře jako ty čtyřhvězdičkové, jen v některých oblastech je jejich vzájemné porozumění horší. Méně silnými stránkami jsou většinou rodičovská role (muž a žena ještě nevědí nebo se neshodli na tom, kdy a kolik dětí by chtěli), kategorie očekávání (nevidí reálně ani sebe navzájem, ani svůj vztah; dívají se na všechno přes růžové brýle, které se dříve či později rozbijí, a oni budou stát tváří v tvář bolestné realitě) a kategorie duchovnosti (spiritualita nehraje v jejich životě roli nebo na ni mají rozdílné pohledy, případně se duchovnost u každého z nich projevuje odlišným způsobem).

To všechno se však dá dobře zvládnout: páry se dříve nebo později mohou na všem dohodnout a žít ve vyrovnaném, harmonickém manželství. Šance na rozvod je o něco větší než u čtyřhvězdičkových párů. Ve zmíněném výzkumu2 patřilo do této skupiny 27 % párů.

Dvouhvězdičková volba

Vraťme se znovu k představě dovolené: mezi čtyřhvězdičkovým hotelem a dvouhvězdičkovým penzionem jsou významnější a citelnější rozdíly. Kromě rozsahu vybavení pokojů můžeme mít výhrady i ke stavu a stáří nábytku, který vykazuje zjevné nedostatky. Stejně je tomu i s dvouhvězdičkovými páry.

Muž a žena v takových párech se většinou shodují v kategoriích, které se zakládají na tradičních hodnotách (jako je rodičovská role, rodina a přátelé, duchovnost, interpretace rolí), ale nemají pevnou půdu pod nohama v kategoriích vztahových (např. v oblasti financí, komunikace či řešení konfliktů). Pokud si neumějí upřímně promluvit, nebudou schopni vyřešit různá nedorozumění, což povede k tomu, že jejich vztahu bude chybět duše – intimita.

Je zajímavé, že tyto páry se zřídka rozvádějí. I výzkumy však ukazují, že trvalost vztahu stojí právě na tradičním nastavení párů. Je pro ně typické, že partneři spolu zůstávají, přestože se ve vztahu necítí šťastní. K této skupině náležela téměř čtvrtina párů (23 %).

Jednohvězdičková volba

Těmto párům nezbývá než doporučit: „Uvažujte střízlivě a zkuste to znovu přehodnotit.“

Pro jejich vztah je typické napětí. Právě při práci s takovými páry se poradce nejvíce zapotí, protože ve všech oblastech objevuje nějaké nedostatky. Ať už přijde s jakýmkoli tématem, každé z nich dokáže u partnerů vyvolat nekonečnou hádku.

Když se však dostane k tématu sexuality, mladým se rozzáří oči. Z toho poradce ihned pochopí, že alespoň zde jejich vztah funguje. Jakmile se ovšem touto oblastí zabývají více do hloubky, vyjde najevo, že je to jen zdánlivě jejich silná stránka, protože v posteli nemusejí o ničem mluvit, nemusejí řešit spory, hádat se o peníze nebo snášet budoucí tchyni. Často pak po několika letech, jakmile již nejsou jeden pro druhého až tak sexuálně atraktivní, zjišťují, že už je vlastně nic nespojuje.

Podle výzkumů většina takových párů žije společně už před uzavřením manželství, proto je v době sňatku spolu drží především sex a společné závazky (hypotéka, domácnost). Jelikož u konfliktních párů je velmi vysoké procento rozvodů, měly by se v každém případě účastnit přípravy na manželství! Tuto skupinu reprezentovalo ve zmíněném výzkumu 22 % párů.

Shrnutí řečí čísel

Shrňme tedy vše ještě jednou a vyjádřeme to o něco stručněji: počet hvězdiček označující skupinu, do níž patříte, neurčuje pouze úroveň vašeho pocitu štěstí, ale i to, jakou perspektivu má váš vztah do budoucna. Na základě toho, ve které skupině se nacházíte, můžeme opatrně – a přece s velkou pravděpodobností – předpovědět očekávanou životnost manželství.

Sladěné, čtyřhvězdičkové páry mají největší pravděpodobnost (51 %), že budou žít v manželství, které naplní jejich představy, a že budou šťastné. Ale i u konfliktních, jednohvězdičkových párů je 11% šance na šťastné manželství.

Proč je to pro vás důležité? Ne proto, abyste si zoufali, pokud nepatříte do skupiny s nejvyšším počtem hvězdiček, ale proto, abyste si uvědomili, jakou má váš vztah perspektivu. Vědomou prací můžete vzájemný vztah rozvíjet a můžete se dostat o jednu či dvě hvězdičky výše. Vždyť už víte, že dobré manželství je výsledkem společné práce dvou lidí. A pokud se vám někdy něco nepodaří, vzpomeňte si, že z překážek můžete vybudovat schody!

Z knihy Gábora Mihalce Než si řeknete ano. Vydala CASD.

Počet přečtení: 468
Datum: 29. 3. 2023