Lidé a vztahy | Prameny zdraví

Lidé a vztahy

Rozvod (rozchod) rodičů přispívá k depresi dospívajících

Dospívající nejsou před rizikem deprese imunní. Naopak, žijí v relativně vysoké pravděpodobnosti rozvoje deprese. Míra ohrožení je …

S respektem, nikoliv s despektem

Chováte se ke svému protějšku s takovým respektem, jako kdyby se jednalo o někoho, koho vůbec neznáte? Způsob komunikace …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Rady lékaře

Podpora ze strany rodiny a přátel může zachránit život

Izolace vede u lidí i u zvířat k osamělosti a depresi, zatímco výsledkem společenských vztahů a pocitu sounáležitosti je pozitivní …

Každý z nás má potřebu být milován

Každý člověk je závislý na společenském zázemí. Biblická kniha Genesis říká, že po stvoření Adama Bůh prohlásil: „Není dobré, aby …

U prarodičů, kteří nesou rodičovskou zodpovědnost za děti či dospívající, je vyšší riziko deprese

Do ordinace přišla babička se svým vnukem Shanem. Měla o něj obavy, protože přestal mít chuť k jídlu, měl špatnou náladu a často …

Sociální faktory zvyšují riziko deprese, bývají ale přeceňovány

Přestože lidé obvykle podceňují příčiny vzniku deprese, sociální faktory, které přispívají k depresím, naopak často přeceňují. I …

Každý člověk potřebuje podporu druhých

Odborníci tvrdí, že lidé, kteří raději zápasí s problémy sami a nehledají podporu a pomoc druhých, čelí vyšší hladině stresu a …

Dobré „sociální zdraví“ snižuje stres

Existuje množství důkazů, že „sociální zdraví“ je důležitým činitelem v boji se stresem. Pod pojmem „sociální zdraví“ rozumím …

Finanční náklady na zrušení vztahu jdou do miliard

Zpráva Family Matters (Lindsay, 2000) odhaduje konzervativně přímé náklady daňových poplatníků v UK na 15 mld Ł. Víc než 8 miliard …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Svobodné matky žijí v chudobě až čtyřikrát častěji než vdané matky

Výskyt alkoholismu, depresí, psychických poruch a sebevražd je u většiny kategorií nesezdaných lidí přibližně dvakrát …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie
113 14 15 16 17 18 1923