Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Lidé a vztahy

Sociální faktory zvyšují riziko deprese, bývají ale přeceňovány

Přestože lidé obvykle podceňují příčiny vzniku deprese, sociální faktory, které přispívají k depresím, naopak často...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Každý člověk potřebuje podporu druhých

Odborníci tvrdí, že lidé, kteří raději zápasí s problémy sami a nehledají podporu a pomoc druhých, čelí vyšší hladině...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Dobré „sociální zdraví“ snižuje stres

Existuje množství důkazů, že „sociální zdraví“ je důležitým činitelem v boji se stresem. Pod pojmem „sociální zdraví“...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Finanční náklady na zrušení vztahu jdou do miliard

Zpráva Family Matters (Lindsay, 2000) odhaduje konzervativně přímé náklady daňových poplatníků v UK na 15 mld Ł. Víc než 8...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Svobodné matky žijí v chudobě až čtyřikrát častěji než vdané matky

Výskyt alkoholismu, depresí, psychických poruch a sebevražd je u většiny kategorií nesezdaných lidí přibližně dvakrát...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

U dětí, které zažily rozvod, je o 39 % vyšší riziko duševních a zdravotních problémů, zvyšuje se i míra kriminality

Chudoba a stres. V USA je téměř polovina dětí černých svobodných rodičů v bídě, na rozdíl od pětiny dětí černých rodin s...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Stále více dětí vyrůstá v neúplných rodinách

S rostoucím přijímáním konkubinátu za standard rodí se v UK 40% dětí nesezdaným rodičům. Protože nesezdaní rodiče se s 4-5x...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Rozvod a rozchod – věci jdou k horšímu

Odhaduje se, že v UK nejméně 1 ze 3 manželství končí rozvodem. Konkubináty se rozcházejí ještě daleko častěji. Důsledky...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Chování rodičů ovlivňuje pozdější volby dětí

V UK mají chudí i bohatí stejnou pravděpodobnost konkubinátu. Ale chudí mají s vyšší pravděpodobností dítě, což zmenšuje...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Děti manželských párů jsou lepší ve škole a zdravější

Konkubinát nechrání před zdravotními riziky, se kterými se setkávají svobodní. Míry úmrtnosti se trochu liší (Lillard &Waite...Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie