Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Je pro mne dobré vybrat si při rakovině prsu jako léčebný postup lumpektomii s ozařováním?

Právě v té době, kdy lékaři začali upouštět od ozařování po mastektomii, našlo využití rentgenového záření při léčbě rakoviny prsu novou roli. Kombinovaná terapie spojující nedeformující lumpektomii s ozařováním se stává každým dnem populárnější.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Rady lékaře

Ozařování se provádí v průběhu šesti týdnů následujících brzy po operaci. Tento kombinovaný přístup má srovnatelné výsledky s mastektomií co do doby přežití a rizika opětovného objevení nádoru. Používání kombinace ozařování a lumpektomie se doporučovalo jako vhodný léčebný postup při rakovině prsu již v roce 1954. I když od tohoto doporučení uplynulo již více než třicet let, tato terapie, která je mnohem méně deformující než kterákoliv forma mastektomie, je dnes nabízena jenom menšině žen. Občas se používá pouze ozařování, poté co byla malá část nádoru odebrána kvůli stanovení diagnózy.

Ozařování není léčba, kterou bychom měli brát na lehkou váhu. Ozařování prsu může mít vážné nepříznivé vedlejší účinky a vést ke komplikacím, které snižují imunitu a možná i počet let, kterých se žena dožije. Mezi počáteční komplikace patří pocity na zvracení, deprese a ztráta chuti k jídlu. Později se mohou skutečnými problémy stát deformace prsu, zlomeniny žeber a zápal plic. Ve většině případů si prs udrží přijatelný vzhled, i když tkáně ležící hlouběji pod povrchem jsou často na dotek pevnější a kůže ztrácí barvu a stává se hrubší.

Ozařování jednoznačně poškozuje imunitní systém. Většina studií, které se dnes provádějí, ukazuje srovnatelné doby přežití mezi ženami, které jsou léčeny lumpektomií a ozařováním, a těmi, které jsou léčeny mastektomií. Bezpečnost ozařování však musí být i nadále zpochybňována, protože už dřívější studie ukázaly škodlivé účinky ozařování u žen, které měly mastektomii. Ženy, které se po mastektomii podrobily ozařování, umíraly dříve než ženy, kterým nebyla tato doplňková léčba předepsána.

V jedné zprávě zkoumající výsledky terapie ozařováním se uvádí, že v šesti kontrolovaných klinických pokusech, které zahrnovaly více než 3 400 pacientek, bylo zaznamenáno zkrácení života o jedno až deset procent u ozařovaných pacientek v porovnání s těmi, u kterých byla provedena jen mastektomie. Ženy léčené lumpektomií a ozařováním se nemusely podrobit rozsáhlému chirurgickému zákroku a krevní transfuzi, které rovněž oslabují imunitní systém. To může být jedním z důvodů, proč se škodlivé účinky ozařování neprojevily v nedávných porovnáváních lumpektomie a ozařování s mastektomií, při které k těmto dvěma poškozením funkce imunitního systému dochází.

Druh bílých krvinek zvaný lymfocyty hraje důležitou roli v obraně těla proti rakovině. Po ozařování hrudníku při léčení rakoviny prsu se počet těchto buněk snižuje a jejich aktivita je potlačena. Existují fakta, která svědčí o tom, že tato snížená imunita znamená zvýšené riziko metastáz a tedy zkrácení doby přežívání.

 Rutinní užívání pooperačního ozařování při rané rakovině prsu musí být podrobeno vážnému zpochybnění, i když existuje výhoda snížení opětovného výskytu nádorů v postiženém prsu. Proč vystavovat každou ženu s rakovinou prsu účinkům ozařování, když užitek z toho má jen málo z nich?

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 5224
Datum: 14. 1. 2009