Je používání stravy při léčení srdeční choroby a odpomáhání od bolestí anginy novinkou? | Prameny zdraví

Je používání stravy při léčení srdeční choroby a odpomáhání od bolestí anginy novinkou?

Vůbec ne. Vědecké studie, zabývající se léčbou aterosklerotického postižení srdce a doprovodných bolestí na prsou stravou, se datují již od roku 1955. Při tak dlouhé historii se asi podivíte, proč se všechny ty heroické výkony operace bypassu vůbec staly tak populární, když již bylo známo účinné a jednoduché léčení.

Je používání stravy při léčení srdeční choroby a odpomáhání od bolestí anginy novinkou?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

Vědci z Pennsylvanské univerzity podávali již v padesátých letech v rámci svých výzkumů pacientům stravu s nízkým obsahem tuků a dosahovali během několika dnů skvělých výsledků v přinášení úlevy od bolestí na prsou.

Jeden důležitý pokus ukázal, že strava s vysokým obsahem tuku, je-li podávána pacientům s nemocným srdcem, u nich velmi rychle způsobuje bolesti na prsou. Čtrnácti pacientům bylo podáno jedno jídlo s vysokým obsahem tuku – výsledkem bylo čtrnáct záchvatů anginy u šesti z těchto pacientů během následujících čtyř hodin. EKG potvrdilo, že bolest přicházela ze srdce. Když byla později stejným pacientům podávána nízkotučná strava s podobným objemem a kalorickým obsahem, k žádným záchvatům anginy u nich nedošlo. Měření obsahu kyslíku v krvi u jiných pacientů, jimž byla podávána strava s vysokým obsahem tuku, ukázalo dvacetiprocentní pokles následující brzy po jediném takovém jídle. Nižší obsah kyslíku v krvi v kombinaci s pomalým prouděním krve cévami, které jsou zúženy aterosklerotickým onemocněním, byly dva zásadní faktory, které způsobovaly bolest.

Třetím faktorem, který omezuje proudění krve do srdečního svalu, je shlukování krevních buněk. K němu dochází, když tuk z požitého jídla vstoupí do krevního řečiště. Na Lékařské fakultě univerzity v Jižní Karolíně pozorovali vědci toto shlukování v krevních cévkách bělma očí –u pacientů, kteří krátce předtím požili jídlo s vysokým obsahem tuku. Tento efekt byl spojen s nástupem bolestí, které se u těchto pacientů projevily krátce po jídle. Účinky tohoto tukového zatížení na srdce byly potvrzeny změnami pozorovanými na EKG.

Nedávná studie na Bayllor College of Medicine kombinovala nízkotučnou vegetariánskou stravu s bezstresovým prostředím. Výsledky pozorování dvaceti tří pacientů byly publikovány v roce 1983 v jednom výtisku Journal fof the American Medical Association. Výzkumný tým zjistil 91procentní snížení četnosti záchvatů anginy a 55procentní zvýšení pracovní výkonnosti již po pouhých čtyřiadvaceti dnech tohoto bezplatného a bezbolestného způsobu léčby. Během třítýdenního podávání alternativní stravy došlo rovněž ke dvacetiprocentnímu snížení hladiny cholesterolu. Uvědomte si, že při tomto léčení se nevyskytují žádné komplikace a že přináší čtyřicetiprocentní snížení nákladů na potraviny.

Nedávno byly publikovány další výzkumy o prospěšných účincích nízkotučné stravy pro srdeční metabolismus. Pacienti s anginou byli po tři měsíce léčeni nízkotučnou stravou. Po této terapii vydrželi pacienti chodit delší dobu, než začali pociťovat bolesti na prsou. Jako důsledek nízkotučné stravy bylo pozorováno jednoznačné zlepšení energetického metabolismu srdečního svalu. A mimochodem, hladina cholesterolu poklesla v průměru o 28 procent.

Účinnost nízkotučné stravy a cvičení při léčení koronární srdeční nemoci byla nedávno testována v Brigham and Woman’s Hospital v Bostonu. Výsledky dvaatřiceti pacientů, kteří se účastnili stravovacího a pohybového programu trvajícího deset až šestnáct týdnů, ukázaly snížení tělesné váhy, krevního cholesterolu a triglyceridů. Bylo zaznamenáno významné zvýšení pracovní výkonnosti a snížení systolického krevního tlaku. Pacienti měli během zátěžových pohybových testů téměř o 22 procent nižší výskyt anginy než před započetím programu. Za rozhodující faktor při zlepšení anginy se považovala strava, tedy nikoliv cvičení či terapie léky.

Další výzkumy rovněž ukázaly prospěšné změny u těch pacientů se srdečním onemocněním a s anginou, kteří dokázali svou stravu a životní styl změnit. Každý den se objevují v lékařských časopisech další studie, které potvrzují základní roli stravy a životního stylu v rehabilitaci postižených srdeční chorobou. Pokud lékař pacientovi v prvé řadě nezdůrazní všechny pozitivní změny a nevede ho ke změnám ve stravě a životním stylu, pak neposkytuje pacientovi takovou zdravotní péči, na jakou by měl mít nárok. Totéž platí i u pacientů po operaci bypassu a po angioplastice.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 1 955 Datum: 14. 1. 2009