Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaký by měl být krevní tlak u člověka mého věku?

Krevní tlak sice vzrůstá od kojeneckého období do období dospívání, ale po dosažení dvaceti let zůstává u zdravých lidí na stejné úrovni během celého života. Vzhledem k převládající stravě a životnímu stylu se však u nás zdraví lidí s přibývajícími léty zhoršuje.
Rubrika: Krevní tlak
|
Typ článku: Rady lékaře

Jedním z projevů této negativní tendence je i stoupání krevního tlaku. V zemích třetího světa, kde jsou mozkové mrtvice a infarkty prakticky neznámé, mívá osmdesátník stejně vysoký krevní tlak jako dospívající.

U všech rasových skupin se pohybuje normální krevní tlak na přibližně stejné úrovni. Žádná rasa není vůči vysokému krevnímu tlaku imunní. Tak se, alespoň v tomto ohledu, černoši nikterak neliší od bělochů či lidí jiné barvy pleti. Není žádnou náhodou, že ta společenství, ve kterých krevní tlak zůstává po celou dobu života dospělého člověka na stejné úrovni, jsou totožná se společenstvími, kde jsou i nízké hladiny cholesterolu, triglyceridů a kyseliny močové v krvi a kde se obezita prakticky nevyskytuje.

Všechny tyto charakteristiky jsou běžné u lidí, kteří se živí stravou založenou na obilovinách, bramborech a dalších škrobovinách a kteří mají současně nízký příjem soli. Když se tito lidé přestěhují do země, jako jsou třeba Spojené státy, a naučí se konzumovat bohatou stravu saturovanou tukem, cholesterolem, solí a nadbytkem kalorií, ale s nedostatkem vlákniny, rozvinou se u nich všechny komplikace spojované s aterosklerózou, ne pouze vysoký krevní tlak. Jejich životy jsou v ohrožení, stejně tak jako životy nás, kteří jsme se v této zemi narodili.

Při každém měření krevního tlaku jsou zaznamenávány hodnoty vyššího, tzv. systolického, a nižšího, tzv. diastolického tlaku. Pod hodnotami normálního systolického a diastolického krevního tlaku mohou různí lidi chápat různé věci. Jako normální krevní tlak je již po dlouhou dobu označována hodnota asi 120/80, která je vlastní většině našich obyvatel. Přesto se ze zdravotních statistik dovídáme, že téměř každý obyvatel této země, průměrně dosahující těchto hodnot, je nemocný. Musíme si uvědomit, že typické laboratorní hodnoty nemusí vždy znamenat hodnoty žádoucí – tedy takové, které jsou pro nás ideální.

Mnozí odborníci v oblasti medicíny jsou přesvědčeni, že již diastolický krevní tlak mezi 80 a 89 může být spojován se zvýšeným zdravotním rizikem. Například riziko srdečního záchvatu je na této úrovni dvojnásobné oproti hodnotám nižším než 80. Tato nová definice vysokého krevního tlaku znamená, že více než polovina z nás žije se zvýšeným rizikem srdečního záchvatu, mozkové mrtvice, selhání ledvin a nakonec i smrti.

Má-li být hodnota normálního krevního tlaku spojována s dlouhým životem a nízkým rizikem onemocnění koronárních i jiných cév, pak by tato hodnota měla být v dospělosti asi 110/70 nebo nižší. Každé trvalé zvýšení nad tuto hodnotu vede ke snížení očekávané doby života a ke zvýšeném riziku postižení nemocemi, jako jsou srdeční záchvaty a mozkové mrtvice.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

 

Počet přečtení: 36329
Datum: 15. 1. 2009