Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaké je minimální možné léčení? Jaký je nejmenší možný chirurgický zákrok pro kontrolu rakoviny prsu?

Mnoho pacientek podstoupilo lumpektomii, jednoduchý a nedeformující zákrok, který odebere celý nádor, ale znamená malé zmrzačení okolní prsní tkáně. Vyhlídky na dobu přežívání jsou přitom stejné jako při radikálnějších terapiích, které se při odebírání nádoru používají, jako je např. mastektomie.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Rady lékaře

Jeden nedostatek tohoto místního chirurgického zákroku spočívá v tom, že po lumpektomii existuje větší riziko opětovného výskytu rakoviny ve zbývající prsní tkáni. Toto riziko více závisí na stadiu rozvoje nádoru ve chvíli, kdy byl diagnostikován, než na schopnostech chirurga. Čím později došlo k diagnóze, tím pravděpodobnější je další výskyt místních nádorů.

Tyto opětovné výskyty rakoviny v prsu, ve kterém byl původně objeven nádor, jsou obvykle výsledkem metastázních rakovinných buněk, které se rozšířily krevními cévami a lymfatickým systémem do kůže a další prsní tkáně dlouho před tím, než byl původní nádor objeven. Někdy k opětovnému výskytu dojde, když chirurg neodebere celý nádor a jeho část v prsu zůstane. Když patolog zkoumá vzorek, kontroluje přitom okraje a uvádí ve své zprávě, zda tyto okraje neobsahují rakovinné buňky. Byl-li zákrok takto neúplný, chirurg může snadno provést o trochu větší řez, který obsáhne celý rakovinný nádor. Až poté je možno považovat zákrok za postačující.

Pokud skutečně dojde kvůli rozšiřování rakovinných buněk anebo nedostatečnému vyříznutí k opětovnému výskytu rakoviny, lze se s ním vypořádat opakovaným chirurgickým zákrokem anebo ozařováním. Konzervativní chirurgie se vyhýbá globálnímu používání extenzivních metod, když ve skutečnosti pouze malé procento pacientek potřebuje mastektomii anebo doplňkovou terapii ozařováním. Vyberete-li si nyní co nejmenší chirurgický zákrok, nijak to negativně neovlivní vaše vyhlídky na dobu přežití.

Je-li jakýmkoliv způsobem odstraněn celý rakovinný nádor a dosud nedošlo k jeho šíření, pak i to nejjednodušší řešení, kterým je lumpektomie, pacienta „vyléčí“. A na druhé straně, žádný sebeagresivnější chirurgický přístup k postiženému prsu nezmění průběh rakoviny, která se již rozšířila jinam. Ze všech možných chirurgických zákroků, které dnešní chirurgové nabízejí, od jednoduché lumpektomie až po rozšířenou radikální mastektomii, si vyberte jen jeden: odstranění nádoru z prsu! Ozařování nedokáže o nic více.

Potřebu rozsáhlých chirurgických zákroků při rakovině prsu zpochybňují lékaři již celá léta. V roce 1951 byl publikován v jednom rozšířeném lékařském časopise důkladný kritický článek věnovaný léčení rakoviny prsu. Podle jeho autorů důkazy silně nasvědčují tomu, že používané léčebné metody nikterak nesnižují počet úmrtí na metastázickou rakovinu prsu. Dále naznačili, že minimální chirurgický zákrok je stejně účinný při léčení lokalizované rakoviny prsu jako rozsáhlejší procedury. Během posledních tří desetiletí však prakticky nedošlo ke změnám, které už tehdy doporučovali tito průkopníci v chirurgii rakoviny prsu.

Odstranění rakovinné masy z prsu je samozřejmě nutné. Jinak by se nádor mohl dále zvětšovat, až by nakonec protrhl kůži a změnil se v mokvající vřed, jehož léčení by bylo obtížné.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2358
Datum: 14. 1. 2009