Jaké další testování by mohlo být nutné provést, pokud by zátěžový test a radionuklidové snímkování ukázaly, že mám vážné srdeční onemocnění? | Prameny zdraví

Jaké další testování by mohlo být nutné provést, pokud by zátěžový test a radionuklidové snímkování ukázaly, že mám vážné srdeční onemocnění?

Další krok při odhalování rozsahu onemocnění srdečních cév, kterým je koronární angiografie, je velmi závážný – rizika i náklady jsou přitom velmi vysoké. Indikace angiogramu hodně závisí na příznacích, které pacienti mají.

Jaké další testování by mohlo být nutné provést, pokud by zátěžový test a radionuklidové snímkování ukázaly, že mám vážné srdeční onemocnění?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

U lidí s atypickými bolestmi na prsou anebo u těch, kteří žádnými bolestmi netrpí, se před diagnostikováním vážného onemocnění srdečních cév a provedením koronární angiografie vyžaduje jak pozitivní zátěžový test, tak pozitivní radionuklidové snímkování. Pokud u pacienta s potvrzeným onemocněním srdečních cév dopadl zátěžový test a radionuklidové snímkování dobře, je v takovém případě zřídkakdy třeba provádět angiogram.

Angiogram by se měl provádět u pacienta, u kterého bylo prokázáno onemocnění koronárních cév (má typické bolesti na prsou, pozitivní nález na EKG a pozitivní zátěžový test i radionuklidové snímkování) a u nějž zároveň příznaky i přes dosavadní léčení neustávají, případně když testy naznačují, že by mohla být ztracena velká část srdečního svalu a život vážně ohrožen, kdyby se nemocná céva zcela ucpala. Angiogramy se provádějí jako součást přípravy na operaci bypassu anebo na angioplastickou chirurgii, je-li následující použití těchto chirurgických zákroků pravděpodobné.

Malá dutá trubička z umělé hmoty je vložena do cévy nohy nebo paže a protažena cévou až k srdci. Poté je do koronární cévy, která zásobuje srdeční sval a čerpací komory srdce, katetrem zavedena kontrastní látka, kterou lze zaznamenat na rentgenu. Rentgenové snímky detailně zachytí rozsah uzávěru cév: tím, že ukáží stíny plaků, které lemují vnitřek cév. Rentgen také poskytne určité informace o pohybu a síle samotného srdečního svalu.

Riziko, že určitá osoba na srdeční onemocnění zemře, se vyvodí z počtu krevních cév, jejichž průchodnost je aterosklerotickými plaky snížena o více než 50 procent. Blokáda každé ze tří hlavních cév, které zásobují srdeční sval, znamená různý druh ohrožení života a zdraví pacienta, v závislosti na tom, jak mnoho ta která céva srdeční sval zásobuje. K tomu je třeba připočítat, že čím více srdečních cév je vážně postiženo, tím je riziko větší. Dalším příznakem špatné funkce srdečního svalu a známkou pacientových špatných vyhlídek je, jsou-li zaznamenány nenormální srdeční stahy.

Možnými důsledky koronární angiografie jsou krvácení, mozkové mrtvice a srdeční záchvaty. Obecně platí, že riziko úmrtí je podstatně nižší než 1 procento, u vážných komplikací je to méně než 5 procent. Některé údaje však při tomto testu uvádějí až osmnáctiprocentní riziko vzniku vážných komplikací a dvouprocentní riziko úmrtí. K rozhodnutí nechat se tímto způsobem vyšetřit byste neměl přistupovat lehkovážně. Před tím, než s testem budete souhlasit, byste jako pacient, resp. zákazník měl přesně vědět, jak budou výsledky testu použity při rozhodování o další budoucí léčbě. Obecně by měla být angiografie vyhrazena pouze těm pacientům, kteří jsou vážnými kandidáty na operaci bypassu anebo novějšího postupu zvaného angioplastika neboli plastika krevních cév. Kardiologové, kteří v USA angiografii provádějí, vydělávají v průměru 800 dolarů na každém pacientovi. Pouze za rok 1980 se v USA vydalo za koronární angiografie více než 600 milionů dolarů.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 731 Datum: 14. 1. 2009