Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaká je role vzdělání v boji proti infekčním onemocněním?

Teprve lidé informovaní jsou schopni provádět ochranná opatření, jejichž základem je čistota, čisté ruce při stolování, čistota v kuchyni, že každý stolující má svůj vlastní příbor, vlastní talíř atd. Takové samozřejmosti kdysi samozřejmostí nebyly. Infekční nemoci se šířily tam, kde všichni jedli z jednoho hrnce, kde zůstávaly zbytky jídel a bylo nečisté, neuklizené prostředí, v němž se infekční mikroorganismy množily.
|
Typ článku: Rady lékaře

Vzdělání také lidem říká, že onemocnělý je sám zdrojem infekce, že se musí na minimum snížit riziko, že tato infekce bude z onemocnělého přenesena na lidi jej obklopující. U zvlášť nebezpečných onemocnění se používá izolace onemocnělého ve speciálních léčebných zařízeních. Při běžných onemocněních se pacient izoluje v rodině, v samostatném pokoji. Podle typu nemoci se například členové rodiny a on sám snaží zabránit tomu, aby na ně infekci nepřenesl třeba kýchnutím nebo zakašláním do obličeje. Úzkostlivě se dbá na to, aby se infekce nepřenesla z jeho talíře, z jeho příboru apod.

Čili k boji proti infekčním nemocem přispívají i četná opatření, která jsou již dávno chápána jako součást minimálního slušného vychování. Nikomu nekýcháme a nekašleme do obličeje, při kašli a kýchání si zakrýváme ústa rukou a takovýchto opatření, dnes již automaticky používaných často bez uvědomění si toho, proč to děláme, takových opatření je nesčetné množství.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 2161
Datum: 21. 6. 2010