Jak reaguje imunitní systém na alergen? | Prameny zdraví

Jak reaguje imunitní systém na alergen?

Imunitní systém může reagovat na cizí látky tím, že vytváří komplexy alergenu (který se rovněž dá označit jako antigen) s jeho specifickou protilátkou. Tyto komplexy se poté mohou ukládat v tkáních těla a způsobovat záněty, jež se projevují celou řadou zdravotních problémů.

Jak reaguje imunitní systém na alergen?

Rubrika: Alergie | Typ článku: Rady lékaře

Souhrnně jim říkáme autoimunní onemocnění (onemocnění imunitního komplexu). Mezi tato onemocnění patří revmatoidní artritida, lupus erythematosus, periarteritis nodosa, polymyositis, sklerodermie (onemocnění způsobující sklerózu kůže), vaskulitida (zánět krevních nebo lymfatických cév), Henoch-Schonleinova purpura (tečkovité krvácení do kůže), arteritida (zánět tepen), střevní krvácení vyvolávané konzumací kravského mléka u nemluvňat, skryté střevní krvácení, gastroenteropatie, plicní hemosideróza, ortostatická albuminurie, nefróza (onemocnění ledvin) a glomerulonefritida.

I když existují mnohé známé i neznámé zdroje antigenů, které vyvolávají tvorbu těchto komplexů antigenů a protilátek, měli bychom při pokusech o diagnostiku a léčbu onemocnění imunitního komplexu věnovat prvořadou pozornost potravinám. Potraviny jsou totiž nejsnáze identifikovatelnou a nejsnáze vylučitelnou příčinou ze všech možných látek, které alergie způsobují.

S využitím informací z knihy dr. Johna McDougalla „McDougallův plán". Vydala Společnost Prameny zdraví a OS Maranatha.

Počet přečtení: 3 569 Datum: 23. 5. 2012