Jak proti rakovině | Prameny zdraví

Jak proti rakovině

Konečně je věda o výživě na stopě dlouho předvídané souvislosti mezi výživou a rakovinou! Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás, každý čtvrtý z nás na ni někdy ve svém životě onemocní. Proto byla s nadějí přijata domněnka, že výživa může za určitých podmínek tělu pomoci bránit se proti rakovině.

Jak proti rakovině

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Články

Když se náznaky množily, byly tyto domněnky stále silnější, až bylo nakonec dokázáno, že určité látky přijímané potravou mohou mít důležitou roli v ochraně před rakovinou a že odolnost proti rakovině lze výživou zvýšit.

Čtyři skupiny nepřímých důkazůVýzkum vytýčil čtyři různé cesty, jak zkoumat souvislost mezi výživou a rakovinou. Za prvé vzbudilo srovnání počtu případů onemocnění určitým druhem rakoviny v různých zemích podezření, že by mohla existovat souvislost mezi určitým způsobem výživy a vznikem určitého druhu rakoviny. Například Japonci, kteří jedí hodně uzených ryb, mají vysoký výskyt rakoviny žaludku. Na druhé straně má jejich strava nízký obsah tuku a v populaci je jen málo případů rakoviny tlustého střeva a prsu. To je jen jeden příklad toho, jak se dají tyto souvislosti u různých skupin lidí sledovat. Ačkoli tyto skutečnosti nedokazují, že stravovací návyky způsobují rakovinu, přesto dávají vědcům podněty k bližšímu zkoumání.

Přesvědčivé důkazy obdržíme, když zjistíme rozdíl ve výskytu rakoviny u skupiny lidí, kteří změní své stravovací návyky. Když se někteří Japonci přestěhovali na Havaj a přitom stoupla jejich spotřeba masa a tuku a klesla spotřeba vlákniny, zvýšil se u nich výskyt rakoviny tlustého střeva a prsu. Mezi Japonci, kteří se usadili na americkém kontinentě a převzali typicky americký způsob výživy, se rozšířily tyto druhy rakoviny ještě více. Ano, tito lidé vykazovali výskyt jednotlivých druhů rakoviny ve stejné míře, jaká je obvyklá ve Spojených státech. Zatímco rakovina tlustého střeva a prsu stoupla, výskyt rakoviny žaludku klesl na hodnotu běžnou u rodilých Američanů.

Zajímavé bylo také zjištění, že i podskupiny jedné kultury vykazovaly různý výskyt rakoviny. Příkladem jsou členové církve adventistů sedmého dne, kteří žijí v Kalifornii. Počet případů rakoviny je u této skupiny lidí o čtyřicet procent nižší než v Kalifornii všeobecně. Příslušníci této církve nekouří, vystříhají se alkoholu a kofeinu a jsou často lakto-ovo-vegetariány. Délka života mužů adventistů je o devět let vyšší než kalifornský průměr. Ještě zajímavější je fakt, že uvnitř této skupiny žijí vegetariáni o 4,2 roky déle než nevegetariáni.

Druhá skupina důkazů pochází z pokusů na zvířatech. Existuje-li domněnka, že určité látky přijímané potravou podporují vznik rakoviny a jiné působí preventivně, lze tyto možnosti testovat na zvířatech. Když se u skupiny krys nebo jiných zvířat prokáže rakovina, pak polovina těchto zvířat dostane potravu s bohatým obsahem látky, jejíž vliv na rakovinu zkoumáme, zatímco druhá polovina dostane stejnou potravu bez zkoumané látky. Takové pokusy dávají konkrétnější informace než statistiky obyvatelstva, neboť udržují konstantní všechny faktory kromě jediného, který se zkoumá. Proto můžeme všechny rozdíly mezi oběma skupinami zvířat týkající se průběhu nemoci nebo délky života vztáhnout k výživě. Takové pokusy na zvířatech často potvrdily domněnky, které vyplynuly ze statistik různých skupin obyvatelstva.

Ačkoli mohou být pokusy na zvířatech velkou pomocí, nedají se jejich výsledky pro rozdílnost druhů bezprostředně přenést na člověka. Z tohoto důvodu je velmi cenný třetí směr výzkumu. Lidské rakovinné buňky, odebrané pacientovi s rakovinou, lze udržovat v laboratorních podmínkách neomezeně dlouho při životě. (Normální lidské buňky dosahují jen určitého počtu dělení a pak odumírají, ale rakovinné buňky se dělí za příznivých laboratorních podmínek neomezeně dlouho.) Tak je možno přímo v laboratoři sledovat, jak různé látky ovlivňují rychlost růstu rakovinných buněk.

Čtvrtým nepřímým důkazem o vztahu mezi výživou a rakovinou by bylo, kdyby se po mnoho let regulovala výživa u zdravých lidí a srovnával by se počet případů rakoviny u skupin různě se stravujících. To by bylo samozřejmě těžké realizovat. Přesto probíhá dnes několik výzkumů, které se o to pokoušejí. Je nemožné kontrolovat všechno, co lidé jedí, jak to lze u pokusných zvířat. Dá se však zvýšit u testovací skupiny příjem určité látky a pak srovnávat výskyt rakoviny v této skupině se skupinou, která přijímá běžnou stravu. Jeden z takových výzkumů se dnes provádí v USA na třiceti tisících lékařích a zkoumanou látkou je betakarotén. Zdá se, že výsledky budou zajímavé.

Jestliže výzkumy na lidech, zvířatech a v laboratoři ukazují všechny stejným směrem, dá se již vyvodit několik opatrných závěrů. Je pravděpodobné, že nejméně třicet pět procent všech případů rakoviny u lidí je podmíněno výživou. Mnohé konkrétní způsoby výživy je možno označit jako podporující rakovinu nebo jako chránící před rakovinou. Abychom správně zhodnotili jedinečnou roli, kterou tyto způsoby výživy hrají, měli bychom znát některé základní informace o rakovině.

Co je to rakovina?
Dorlandův lékařský slovník definuje rakovinu jako "buněčný nádor, který vede za normálních okolností ke smrti". Látky, které mohou iniciovat rakovinotvorný proces, se nazývají karcinogeny. Existuje přes sto různých druhů rakoviny, které lze rozdělit zhruba do pěti různých kategorií:

  • karcinomy (nádory vycházející z epitelových buněk)
  • leukémie (nádory vycházející z krevních buněk
  • bílých krvinek na různém stupni vývoje)
  • lymfomy (nádory vycházející z lymfatických - mízních - uzlin a jiné lymfatické tkáně)
  • sarkomy (nádory vycházející z pojivové tkáně - vazivo, chrupavka, kosti, tuková a svalová tkáň)
  • nádory vycházející z nervové tkáně

Zajímavé je, že ačkoli existuje mnoho druhů rakoviny, za smrt v důsledku rakoviny jsou z 80-90 procent odpovědny karcinomy. Všechny ostatní dohromady zapříčiňují jen 10-20 procent úmrtí. To souvisí pravděpodobně se skutečností, že epitelové buňky se zvlášť rychle rozmnožují, mnohem rychleji než jiné druhy buněk. Buňky, které se dělí jen zřídka, jako například nervové buňky, jsou také zřídka napadeny rakovinou. Tato skutečnost má pro hodnocení úlohy výživy v prevenci rakoviny velký význam.

Z knihy "Být fit a zdráv", jejíž autorkou je lékařka a odbornice na dietetiku, dr. Julia Swarnerová, která přednáší na univerzitě Loma Linda v Kalifornii a prakticky působí na tamní univerzitní klinice. Knihu vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 993 Datum: 1. 1. 1970