I malá množství alergenů mají vliv na duševní stav | Prameny zdraví

I malá množství alergenů mají vliv na duševní stav

Podle některých lékařů je 60-70 % příznaků, které se považují za psychosomatické, důsledkem nerozpoznané alergie. I malá množství alergenů mohou hrát roli v mnoha duševních onemocněních. Deprese, neschopnost se soustředit, pocity úzkosti, nepřátelství a zmatku mohou být výsledkem vystavení těmto látkám.

I malá množství alergenů mají vliv na duševní stav

Rubrika: Alergie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Mnozí dospělí lidé, kteří po léta docházeli na psychiatrii, se zbavili svých potíží po jednom měsíci - když vyloučili ze stravy potraviny, na které byli přecitlivělí. U alergiků jsou psychické problémy celkem běžné. A.J. Rowe pozoroval duševní zmatek, nedostatek iniciativy, ospalost, sklíčenost a nedostatek energie.

Deprese, zvláště je-li spojena s dalšími alergickými projevy, může být důsledkem potravinové alergie. Dr. Randolph uvedl již v padesátých letech 20. století případy pacientů s dlouhodobou depresí, kteří se po vyloučení alergenů zcela uzdravili.

W.C. Alvarez uvádí např. případ ženy, která zažívala extrémně úzkostné pocity po požití mléka. T.W. Clarke pozoroval v důsledku alergie velké rozrušení, touhu ničit a hyperaktivitu. Frederic Speer zaznamenal delirium a nadměrnou rozrušenost - jako důsledek alergie na pšenici.

Podle knihy „Food Alergies Made Simple". Autoři: Phylis Austin, dr. Agatha & dr. Calvin Thrash.

Počet přečtení: 4 467 Datum: 30. 10. 2011