Hypertenze „bílého pláště“ může znamenat problémy se srdcem | Prameny zdraví

Hypertenze „bílého pláště“ může znamenat problémy se srdcem

Podle italských vědců může být krevní tlak, který stoupá pouze v ordinaci lékaře – tzv. hypertenze „bílého pláště“ – vážnějším problémem, než se obecně myslí. U pacientů s tímto příznakem totiž zjistili příznaky srdečního poškození podobné pacientům s chronicky vysokým krevním tlakem, i když ne tak vážné.

Hypertenze „bílého pláště“ může znamenat problémy se srdcem

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Studie

Vědci konkrétně zjistili u těchto pacientů větší tloušťku stěny horní levé srdeční komory, v porovnání s lidmi s normálním krevním tlakem. Rovněž byl u nich vyšší výskyt hypertrofie levé srdeční komory, která je dávána do souvislosti s rizikem infarktu a mozkové mrtvice.

Odborníci se v současné době dělí podle pohledu na tento druh hypertenze do dvou skupin. Jedna se domnívá, že se jedná o pouhý neškodný příznak stresu vyvolaný návštěvou lékaře, druhá, že se jedná o projev srdečního onemocnění, na který je potřeba reagovat léčbou.

Archives of Internal Medicine 2001;161:2677-2681

Počet přečtení: 4 572 Datum: 22. 2. 2006