Doteky jsou důležité – i pro králíky | Prameny zdraví

Doteky jsou důležité – i pro králíky

Vědci převedli skupinu králíků na dietu s vysokým obsahem cholesterolu. Předpokládali, že se u všech rozvine srdeční onemocnění. Králíci byli umístěni v kotcích, které byly narovnané na sobě ke stropu.

Doteky jsou důležité – i pro králíky

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Studie

Ukázalo se, že ti králíci, kteří žili v klecích blíže ke stropu, měli podstatně vyšší výskyt srdečního onemocnění než králící, kteří žili v nižších patrech. Vědci následně přišli na to, že technik, který se o králíky staral, byl nižší postavy a hrál si pouze s těmi, kteří bydleli níže.

Výzkumníci studii zopakovali. Skupina králíků, kterým se dostalo láskyplných doteků, měla v průměru o 60 % nižší výskyt srdečního onemocnění než ti, se kterými se nikdo nemazlil.

Přetištěno ze serveru Positive Choices

Počet přečtení: 1 662 Datum: 24. 11. 2017