Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Co přesně ze středomořské stravy dokáže prodloužit život?

Jak by mohlo být přidání několika ořechů k denní stravě, v tomto případě asi čtyř vlašských ořechů, mandlí či lískových ořechů, snížit něčí riziko mrtvice skoro na polovinu?
Rubrika: Srdce a cévy
|
Typ článku: Články

Olivy a ořechy jsou rostlinné potraviny, a jako takové jsou nabité antioxidanty. Zvyšují hladinu antioxidantů v krevním řečišti, což vede k menší oxidaci tuku a menšímu poškození DNA volnými radikály, ale co se děje uvnitř lidských tepen?

Výzkumníci měřili množství aterosklerotického plaku v krčních tepnách vedoucích do mozku u lidí, kteří po několik let jedli přidané ořechy nebo extra panenský olivový olej - a také u skupiny, která nic takového nedostala. V kontrolní skupině se plak zhoršil, což se děje, když člověk pokračuje v konzumaci stravy ucpávající tepny. Ve skupině s přidaným extra panenským olivovým olejem nedošlo k výrazné změně a ve skupině s přidanými ořechy se plak dokonce zlepšil. Vypadá to, že ořechy podněcují ústup onemocnění, nebo přinejmenším výrazně zpomalují jeho postup. Skupina s přidanými ořechy mrtvicí sice nadále trpěla, ale o polovinu méně. Možná proto, že snížení tloušťky plaku v tepnách při větší konzumaci ořechů naznačovalo stabilizaci plaku, díky čemuž měly tepny větší odolnost proti protržení. Přidání ořechů do stravy může také zlepšit funkci endotelu, čímž se zlepší schopnost tepen přirozeně se roztahovat o 30 %.

Pokud se podíváte na dodržování základních principů středomořské stravy a odstraníte proměnné, jako jsou kouření a pohyb, pouze dva faktory byly zřetelně spojeny se sníženým rizikem infarktu a mrtvice - větší konzumace zeleniny a ořechů. Žádná významná souvislost s olivovým olejem ani s vínem, s rybami nebo se snížením konzumace limonád a sušenek. Ze všech jednotlivých položek středomořské stravy byla pouze zvýšená konzumace ořechů a zeleniny spojena se sníženým rizikem kardiovaskulárních příhod.

Na jednu stranu je snížení rizika mrtvice o polovinu pouze díky konzumaci hrsti ořechů denně úžasné, jenže to nevypadalo, že by tito lidé žili celkově alespoň o trochu déle. Jiné studie přitom naznačují, že častá konzumace ořechů může skutečně prodloužit život. Příkladem jsou studie Harvard Health Professionals, které zahrnovaly stovky tisíc účastníků, sledovaných po desítky let. Tyto studie zjistily, že zvýšená konzumace ořechů byla spojena se sníženou úmrtností na rakovinu, srdeční onemocnění, respirační onemocnění a hlavně i sníženým počtem úmrtí celkově. Tyto poznatky potvrzovaly i všechny další důležité následné studie (k roku 2014), přičemž jedna nová byla zrovna zveřejněna. Po dobu 5 let bylo sledováno 17 000 lidí, a ti, kteří jedli ořechy, měli o více než polovinu nižší riziko úmrtí. Možná je to proto, že lidé jedí ořechy místo masa, vajec a mléčných výrobků, a proto tedy žijí déle? Není to tak. Vegetariáni, kteří často jí ořechy, mají totiž mnohem nižší riziko než vegetariáni, kteří je nejedí.

Co je tedy jinak v případě studie PREDIMED? Proč ořechy lidem nepřidaly na délce života? Nebyla snad studie dostatečně dlouhá? Jde o to, že lidé nutně nemuseli jíst více ořechů jen proto, že byli přiřazeni do skupiny, od které se to očekávalo. Navíc lidé z ostatních skupin se nemuseli ořechům nijak vyhýbat. Pokud znovu analyzujete data srovnávající míru úmrtnosti u těch, kteří skutečně jedli více ořechů, a srovnáte je s těmi, kteří jich moc nejedli, pak byla konzumace ořechů skutečně spojena se značně sníženým rizikem úmrtí.

Pokud provedete stejný typ zpětné analýzy i v případě olivového oleje, tak ani extra panenský olej žel nepomohl k prodloužení života. To je v souladu s tím, co Ancel Keys, známý také jako „otec středomořské stravy,“ od olivového oleje očekával. Jeho přínos viděl v tom, že olivovým olejem lidé nahradí živočišné tuky. Jakýkoliv způsob, který navede lidi k nižší spotřebě sádla a másla, je dobrý.

Které druhy ořechů jsou nejprospěšnější? Největší přínosy byly připisovány vlašským ořechům, zejména pak pro prevenci úmrtí na rakovinu. Lidé konzumující více než tři porce vlašských ořechů týdně snížili své riziko úmrtí na rakovinu na polovinu.

Teď jde o to, aby se o výsledcích výzkumu veřejnost dozvěděla. Všechna hlavní sdružení zabývající se rakovinou podporují stravu s větším podílem rostlinných potravin, což je pozoruhodně v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO). Dalekosáhlé pozitivní účinky rostlinné stravy - včetně vlašských ořechů - mohou být pro veřejnost tím nejdůležitějším sdělením.

Ze stránek dr. Michaela Gregera NutritionFacts.org

Počet přečtení: 1174
Datum: 5. 7. 2019