Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Četla jsem, že je nebezpečné mít příliš nízkou hladinu cholesterolu…

V nedávné době se objevily zprávy, které způsobily rozpaky mezi lidmi zajímajícími se o dosažení lepšího zdraví stravou s nízkým obsahem cholesterolu. Dokazovaly vztah mezi nízkou hladinou krevního cholesterolu a vysokým výskytem rakoviny tlustého střeva.
Rubrika: Cholesterol
|
Typ článku: Rady lékaře

Mnoho vědeckých poznatků však těmto souvislostem protiřečí, a dokonce i vědci, kteří inkriminovanou studii zpracovávali, nejsou schopni podat k výsledkům adekvátní vysvětlení.

Prakticky veškerý vědecký výzkum je v příkrém rozporu s myšlenkou, že by nízký příjem cholesterolu mohl být pro zdraví škodlivý. Dosavadní vědecké studie navíc označují cholesterol za příčinu těch nejzávažnějších onemocnění v bohatých zemích.

Předpokládá se, že cholesterol obsažený v potravě funguje jako kokarcinogen při rozvoji rakoviny tlustého střeva. Mezinárodní data ukazují, že v těch zemích, kde je nejvyšší výskyt srdečních onemocnění, se vyskytuje i nejvíce rakoviny tlustého střeva. Tato přímá korelace naznačuje, že v pozadí může být stejná příčina - a nadměrný příjem cholesterolu a zvýšená hladina cholesterolu v krvi jsou prokázanými rizikovými faktory srdečního onemocnění.

Ve studiích na zvířatech, jejichž cílem bylo určit účinky stravy na rozvoj rakoviny tlustého střeva, byl zjištěn největší výskyt rakoviny tlustého střeva a největší rozšíření rakoviny (metastázy) u těch zvířat, která konzumovala stravu obsahující nejvíce cholesterolu. Současně se ukázalo, že strava, která cholesterol neobsahuje, zpomaluje růst rakoviny u zvířat a prodlužuje dobu jejich života.

S využitím informací z knihy dr. Johna McDougalla „McDougallův plán". Vydala Společnost Prameny zdraví a OS Maranatha.

Počet přečtení: 6919
Datum: 29. 7. 2011