Zhoršování sluchu, první příznak demence? | Prameny zdraví

Zhoršování sluchu, první příznak demence?

Vědečtí pracovníci zjistili v rámci Baltimore Longitudinal Study of Aging, že existuje těsný vztah mezi ztrátou sluchu a demencí.

Zhoršování sluchu, první příznak demence?

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Studie

Během osmnácti let trvání studie měli ti, kteří trpěli mírnou, střední či vážnou ztrátou sluchu, dvakrát, třikrát a pětkrát vyšší riziko, že u nich dojde k rozvoji demence. Tento vztah platil, i když výzkumníci vyloučili vliv dalších faktorů, kterými byly věk, diabetes, vysoký krevní tlak a některé další.

Je jistě dobré zajít si občas na kontrolu sluchu, v případě potřeby nosit naslouchadla a chránit tak svůj mozek.

Počet přečtení: 1 691 Datum: 29. 5. 2018