Žena potřebuje mluvit | Prameny zdraví

Žena potřebuje mluvit

Mužům by prospělo, kdyby správně porozuměli ženské potřebě mluvit o pocitech a problémech. Když žena mluví, obvykle nehledá radu, řešení nebo odpovědi. Jen zkoumá své pocity. Když je toto zkoumání přetrženo, přeruší se celý proces a cítí se odcizena od svého partnera.

Žena potřebuje mluvit

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Žena mluví se svým partnerem, aby vytvářela intimitu a probudila manželovou vcítění se a porozumění, stejně jako to dělá se svými kamarádkami. Muž může skutečně ovlivnit ženu tím, že jí prostě naslouchá - bez přerušování a bez udílení rad.

Žena mluví o svých problémech také proto, aby se cítila lépe. Mluví o současných problémech, o problémech, které nikdy nemusejí nastat, i to těch, které se nedají vyřešit. To jí pomáhá zmírnit své napětí. Když žena cítí, že je jí nasloucháno, cítí se oceněná, je o ni pečováno. Přestože problémy mohou nadále trvat, její napětí se snižuje.

Pro ženy je přirozené mluvit o lidech a lidských vztazích, čímž dokazují svůj zájem a účast. Sdílet tento zájem s někým, koho milují, je pro ně velice důležité - tak mohou zakoušet pocit důvěrnosti. Pokud muž projevuje apatii či nezájem o tato témata, ochuzuje se o podstatný rozměr osobnosti své ženy. Ztrácí tak kontakt s významnou a živoucí součástí její bytosti. Žena často rozebírá i problémy své rodiny a přátel. To je normální ženské chování. Vyjadřuje tak svou péči a starost. Přemýšlí nahlas. Převedení myšlenek a pocitů do slov umožní ženské intuici, aby se zapojila.

Když žena sdílí své obavy či mluví o svých problémech, muž mylně předpokládá, že hledá odbornou radu. Má potíže pochopit, proč poté, co on se snaží najít řešení jejích problémů, je jeho žena o to více rozrušená. Ve většině případů totiž žena o rady nestojí. Chce jen cítit, že ji muž slyší a záleží mu na ní.

Žena chce mít vztah dostatečně svobodný, aby mohla se svým mužem mluvit o všednostech života - o tom, co ji trápí, co ji rozladilo, o každodenních událostech, co udělala a řekla, o úspěších a nezdarech dětí nebo obavách o zdraví rodičů. To, co muže tolik mate, je ženská tendence zmiňovat během povídání množství detailů. Muž se usilovně snaží najít vztah detailu k problému. Jak žena mluví, muž hledá podstatu problému, aby mohl navrhnout nějaké řešení. Onu podstatu ale nepochopil. Žena totiž nechce mluvit pouze o dětech a účtech. Chce svému partnerovi sdělit všechna svá „tajemství" a chce jej nechat naslouchat...Když muž odmítne ženě naslouchat, pravděpodobně to v ní vyvolá frustraci, v důsledku čehož pak žena může vyprovokovat zbytečný spor o malichernosti.

Když muž naopak dokáže pouze naslouchat a dopřeje ženě dostatek pozornosti, bude zažívat pocity blízkosti a intimity, které přesáhnou její nejodvážnější představy. Muž se nestane pouze jejím milencem, ale i nejdražším přítelem a společníkem.

Z knihy Nancy van Peltové Co by měl muž vědět o ženě. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 969 Datum: 26. 10. 2014