Zánět střeva | Prameny zdraví

Zánět střeva

K zánětlivému onemocnění střev dochází takřka výlučně v těch částech světa, kde strava obsahuje hodně masa a mléčných výrobků; vzácné je toto onemocnění naopak v zemích, kde se lidé živí prakticky vegetariánskou stravou založenou v první řadě na konzumaci škrobů (komplexních uhlohydrátů).

Zánět střeva

Rubrika: Další nemoci | Typ článku: Články

Přepokládá se, že příčinou těchto onemocnění jsou silné (někdy až alergické) reakce na určitá těžká (tučná) jídla.
V některých rodinách dochází ke zvýšenému výskytu těchto onemocnění - to souvisí s faktem, že přebíráme jídelní návyky od svých rodičů. Např. Židé jsou známí svou náchylností k chorobám typickým pro bohaté země - jsou na čele žebříčku výskytu obou typů zánětlivého onemocnění střev - zřejmě právě v důsledku konzumace tučných jídel.

Chceme-li dosáhnout znatelného a trvalého zlepšení, je třeba natrvalo změnit obsah střev. U mnoha pacientů přineslo snížení počtu záchvatů a zmírnění projevů nemoci prosté zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Strava založená na vysokém obsahu komplexních uhlohydrátů (která již ze své podstaty obsahuje hodně vlákniny) je v tomto ohledu nejúčinnější.

Dalším krokem při účinné léčbě je vyhýbat se potravinám, které nejčastěji působí alergie - mléčným produktům, vajíčkům, čokoládě, pšenici, citrusovým plodům; plus tukům všeho druhu. Nepomůže-li tento přístup, posledním krokem k určení problematické potraviny je eliminační dieta.

Důležitá studie byla vypracována na skupině pacientů s Crohnovou chorobou, kteří trpěli po mnoho let těžkým průjmem (dvacet a více stolic denně). Pacienti přešli ze stravy s vysokým obsahem tuku na stravu s nízkým obsahem tuku. To přineslo během dvou či tří dnů úlevu od častých vodnatých stolic. U většiny pacientů poté docházelo k tvorbě pevné stolice - když znovu nezařadili do své stravy žádné živočišné ani rostlinné tuky.

Člověk se zdravým a funkčním tenkým střevem reabsorbuje žluč z jater v poslední části tenkého střeva, která se nazývá ileum. U pacientů s Crohnovou chorobou je tato část střeva často poškozena a nedokáže žluč vstřebat. Žluč pak protéká dále do tlustého střeva, kde způsobuje podráždění - výtok slizu a vody. U těchto pacientů přináší okamžitý prospěch snížení produkce žlučových kyselin v játrech, ke kterému dojde v důsledku nižšího množství tuku ve stravě. Navíc vláknina nacházející se v rostlinné stravě váže a neutralizuje mnohé žlučové kyseliny a absorbuje volnou vodu, která se ve stolici nachází.

Podobně dramatický je prospěch pro pacienty trpící ulcerózní kolitidou (vředovým zánětem tlustého střeva). I při tomto onemocnění přináší dietní přístup úspěch. U velkého množství pacientů došlo ke zlepšení jejich stavu; mnozí byli z této vážné nemoci zcela vyléčení pouhým vyloučením mléka (mléčné bílkoviny) ze své stravy. Jiní badatelé se zabývali tímto problémem z širší perspektivy vyloučení mnoha možných potravinových alergenů ze stravy - a dosáhli rovněž vynikajících výsledků (bez negativních vedlejších účinků).

Dalším důležitým důvodem ke změně jídelníčku osoby trpící zánětlivým onemocněním střev je skutečnost, že strava s vysokým obsahem tuku a cholesterolu a s nízkým obsahem vlákniny zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. U lidí se zánětlivým onemocněním střev je toto riziko vyšší než u průměrného člověka, který má to štěstí, že jeho střevní trakt je v pořádku.

Pro pacienta s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou, který denně trpí bolestmi a průjmem, není obvykle přechod na jednoduchý jídelníček velkým problémem - tím spíše, když trest za občasnou dietní chybu (či případné podlehnutí pokušení "tučné minulosti"), je okamžitě tak zřejmý.

Moje doporučení: Pacienti, kteří jsou vážně nemocni, musí někdy přejít na velmi prostou stravu doplněnou několika málo léky - než se jejich střeva uklidní. Jakmile může pacient jíst bez problémů normální potraviny, měl by začít se stravou založenou na škrobech (komplexních uhlohydrátech), a to zpočátku bez pšenice a citrusového ovoce (tyto dva druhy potravin lze zařadit později). V úporných případech může být nutné použít eliminační dietu.

Z knihy Johna McDougalla "The Dougall Program"

Počet přečtení: 12 537 Datum: 1. 1. 1970